Skip to content

Yritysvastuu eli ESG mullistaa markkinoita

Sumuinen havumetsämaisema

Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän painetta toimia vastuullisesti. Tietoisuus esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, ympäristön ekosysteemien suojelusta ja liiketoiminnan sosiaalisista vaikutuksista on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana valtavasti.

Niin kuluttajat, sijoittajat, työntekijät kuin työnhakijatkin vaativat yrityksiltä paljon. Juhlapuheet ja kauniit sanat eivät enää riitä, vaan vastuullisuuden täytyy näkyä käytännössä. 

Yritysvastuu, josta usein puhutaan myös ESG:nä (Environmental, Social, Governance), tarkoittaa lyhyesti sanottuna vastuullisuutta, joka liittyy:

  • yritysten ympäristöön
  • yhteiskuntaan
  • hallintotapaan 

Norjan öljyrahaston toimitusjohtaja Nicolai Tangenin mukaan ESG:n vaikutukset yritysten tulevaisuudennäkymiin alkavat nyt lyödä läpi. Tästä eteenpäin esimerkiksi ESG-mittarit määrittävät yrityksille markkinoilta saatavan rahan hinnan.

Yritysten vastuullisuus on suorassa yhteydessä rahoituskustannuksiin ja tämä trendi tulee jatkumaan yhä vahvempana. 

Uudet kestävät rahoitustuotteet saavat koko ajan lisää jalansijaa rahoitusmarkkinoilla ja niiden kysyntä kasvaa. Esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjat ylimerkitään tällä hetkellä moninkertaisesti ja niiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Yritykset, jotka eivät sopeudu muutoksiin, kohtaavat tulevaisuuden, jossa niin rahoittajat, asiakkaat, vakuutusyhtiöt kuin työntekijätkin kääntävät niille selkänsä ja someraivo käy kuumana.

Yksikään yritys ei pääse enää tätä kehityssuuntaa karkuun. Varman toimitusjohtaja Risto Murron mukaan parhaillaan käytävä kestävyys- ja vastuullisuusmurros on digitalisaatiota selvästi suurempi mullistus.

Kyseessä on siis murros, joka tulee pyyhkimään läpi kaikkien toimialojen ja karsimaan joukosta yritykset, jotka eivät mukaudu siihen. 

 

Parhaillaan käytävä kestävyys- ja vastuullisuusmurros on digitalisaatiota selvästi suurempi mullistus.

 

Taksonomia määrittelee kestävyyttä — ja tulevaisuuden menestystä

ESG- ja vastuullisuusteemat ovat saaneet viime aikoina lisää tulta alleen esimerkiksi uusien EU-asetusten myötä. Uudet asetukset ovat osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka yksi keskeisimmistä tavoitteista on EU:n ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Vuonna 2021 julkaistiin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia, joka auttaa määrittelemään kestävinä pidetyt toiminnot. Sen tarkoituksena on muun muassa estää viherpesua, lisätä läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää kestävän toiminnan kriteerejä.

Aikaisemmat säännökset jättivät yrityksille paljon tulkinnanvaraa ei-taloudellisten tietojen, kuten vastuullisuusasioiden, raportoinnissa. Vaatimukset vastuullisuusraportin laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta olivat epämääräisiä ja yritykset saivat painottaa niissä haluamiaan asioita. Niinpä eri yritysten raportit olivat keskenään hyvin erilaisia. Osa antoi kattavan ja todellista kokonaisuutta vastaavan kuvan, kun taas osa nosti esiin onnistumiset jättäen ongelmakohdat vähemmälle huomiolle.

Eri yritysten antamat tiedot eivät ennen välttämättä olleet keskenään vertailukelpoisia. Uusi taksonomia on suunniteltu poistamaan esimerkiksi nämä vertailtavuusongelmat.

Uudessa sääntelyssä on paljon hyvää. Tavoitteena on mitata ja kvantifioida yrityksen toimintaa sen sijaan että keskityttäisiin siihen, mitä yritys itse päättää kertoa ulospäin.

Kun puhutaan yrityksen vastuullisuudesta, pohjimmiltaan on kyse siitä, miten yrityksen arvot ja periaatteet ohjaavat ihmisten päivittäistä työtä. Vastuullisuuden toteutuminen auttaa arvioimaan sitä, miten yritys menestyy tulevaisuudessa.

Uudenlainen sääntely sisältää paitsi suuria kokonaisuuksia, myös paljon yksityiskohtia ja teknisiä vaatimuksia. Yksinkertaisesti sanottuna jatkossa ESG-raportoinnilla on samanlaiset vaatimukset kuin taloustiedoilla tilinpäätöksessä eli tietojen täytyy olla luotettavia, läpinäkyviä ja toistettavia.

Tästä eteenpäin raportoinnissa edellytetään yrityksiltä selvitystä siitä, miten ja missä määrin niiden toiminnat liittyvät ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. 

 

 

Taksonomia vaatii data- ja analytiikkaosaamista 

Taksonomian vaatima laajuus raportoinnissa tarkoittaa, että yrityksen datakyvykkyyksien ja datan hallinnan on oltava huikealla tasolla.

Investoinnit ESG-dataan kasvavat nyt noin 20 % vuosittain. Jotta työ ESG:n parissa saadaan yrityksissä oikeille raiteille, on data-analytiikkaosaajien ja vastuullisuusjohtajien tehtävä tiiviisti yhteistyötä. Myös yritysjohdon on tiedostettava vastuullisuuden tärkeys ja mahdollistettava asiantuntijoille saumaton yhteistyö ja riittävä rahoitus.

Lisäksi ammattitaitoa tarvitaan myös analytiikan ja sitä tukevan tekoälyn hallintaan. Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta jalostetaan tietoa.

Monet yritykset ovatkin jo alkaneet hyödyntää tekoälyä monimuotoisen ja monista eri lähteistä peräisin olevan ESG-datan analysointiin. 

Moni yritys joutuu aikamoisen pulman eteen, sillä tarvittavaa osaamista ei välttämättä löydy omasta tiimistä. Lisäksi vastuullisuusdata ei yleensä ole yrityksissä yhtä tarkoin hallittua kuin taloudellinen data.

Kaikki vastuullisuuteen liittyvä tieto ei myöskään usein ole edes yrityksen omassa hallussa, vaan se saadaan ulkopuolelta eri kumppaneilta ja toimittajilta, tai sitä ei ole vielä olemassakaan.

Lisäksi uudistusten aikataulu on tiukka. Sääntely otetaan asteittain käyttöön vuosien 2022-2024 aikana. Uudistuksia on myös tulossa lisää, taksonomia on vasta niiden lähtölaukaus.

Jotta osataan tehdä juuri oikeita asioita oikealla tavalla, tarvitaan dataa ja analytiikkaa viitoittamaan tietä eteenpäin. Siihen meiltä Loihde Advancelta löytyy timanttinen tiimi.

Me Loihde Advancella uskomme, että vastuullisuusasioita ja niihin liittyviä velvoitteita ei tule nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena ja yhteisenä hyvänä, jota kohti kaikkien on mentävä. 

Vastuullisuuden on oltava koko yrityksen toiminnan ytimessä. Sitä ei voi liimata erillisenä osa-alueena muun päälle. Tässä kaikessa ei ole nimittäin kyse luvuista vaan teoista — ei vain yritetä näyttää hyvältä, vaan tehdään asioita aidosti paremmin.

 

Haluatko tietää lisää ESG:stä, data-analytiikka-osaamisestamme tai siitä, miten voisimme auttaa sinua viemään yrityksesi vastuullisuusasioita eteenpäin? Ota yhteyttä meihin.

Aiheeseen kannattaa tutustua myös Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBS:in sivuilla.