Skip to content

Kuinka luoda täydellisesti toimiva tiimi asiakasläheisyyden kasvattamiseksi?

Loihde_some (53)

Oletko milloinkaan työurallasi törmännyt tilanteeseen, jossa yrityksen toimintaa on kehitetty toteamalla, että uuden asian tekemiseen tarvitaan jokin teknologia? Sitten hankintaan teknologia. Ja sitten huomataankin, ettei yrityksen toimintatavat ja pahimmillaan jopa kulttuuri ole sovitettu teknologian hyödyntämiseen. Tämä on johtanut siihen, että teknologiainvestoinnin hyödyt jäävät ulosmittaamatta.

Tässä oppejamme siitä miten myynnissä ja markkinoinnissa voidaan asiakasintimiteettiä kasvattaa miettimällä kunkin henkilön roolit ja vastuualueet siihen vaadittavalla tavalla. Emme ala tässä vaiheessa piirtää kuinka se sinun yrityksessäsi pitäisi tehdä, vaan keskitymme rooleihin yleisesti.

Disclaimer: alla olevat roolit eivät tarkoita sitä, että jokaiseen rooliin tulisi osoittaa yksi henkilö. Näitä rooleja voidaan jakaa organisaation eri osaajille ja skaalata tilanteen ja tarpeen mukaan.

Tässä roolit kuvattuna siten millaisia vastuita ja tekemisiä menestyvän asiakasläheisen markkinoinnin toteuttaminen edellyttää:

  1. Asiakastutkimus ja tietojen analysointi: Asiakasläheisen markkinoinnin tekijä vastaa asiakastietojen keräämisestä ja analysoinnista, jotta saadaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Hän käyttää työkaluja, kuten kyselytutkimuksia, fokusryhmiä ja data-analyysia, ymmärtääkseen asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä. Hän luo kehittää asiakasryhmäkohtaisia markkinointistrategioita.

  2. Henkilökohtaisten markkinointikampanjoiden kehittäminen: Asiakastutkimuksesta saatujen oivallusten perusteella asiakasläheisen markkinoinnin vastuuhenkilö kehittää yksilöllisiä markkinointikampanjoita, jotka resonoivat kunkin asiakassegmentin kanssa. Tähän sisältyy kohdennettujen viestien, tarjousten ja kampanjoiden kehittäminen, jotka vetoavat kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.

  3. Sisällön tuotanto: Asiakasläheinen markkinoinnin sisällöntuottajien tehtävänä on luoda kuhunkin asiakastarpeeseen houkuttelevia sisältöjä. Tarvittavan sisällön määrä korreloi suoraan asiakasläheisen markkinoinnin halutun skaalan mukaisesti. Menestyneimmät ja tehokkaimmat organisaatiot tuottavat sisältöjä suoraan generatiivisen tekoälyn avulla.

  4. Kanavien hallinta: Valittujen kampanjastrategoiden ja -sisältöjen välittäminen oikeille asiakasryhmille oikeisiin kanaviin. Tässä tekemisessä korostuu teknologian hyödyntäminen esim. asiakaskohtaisten kokemusputkien rakentaminen. Lisäksi tästä toiminnasta mahdollistetaan toimenpiteiden jalkauttaminen esimerkiksi myynnin- ja asiakaspalvelun kanaviin (esim. CRM).

  5. Suorituskyvyn mittaaminen: Tämä roolin tehtävänä on mitata ja analysoida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja antaa suosituksia toimenpiteiden parantamiseksi. Rooli on yleisimmin yhdistetty johonkin yllä olevista rooleista.

 

Tärkeimmät organisaation yhteistyörajapinnat

Asiakasläheinen markkinointi toimii parhaimmin, kun se on yksi koko organisaation kattavista prosesseista. Parhaimmillaan se mahdollistaa esimerkiksi allennusten kohdentamisen koko asiakaskunnan sijaan tietylle yleisölle. Alla tärkeimmät organisaation sisäiset sidosryhmät.

Tuote- ja palvelukehitys: Asiakasläheisyyden markkinointitiimi tekee tiivistä yhteistyötä tuotekehitystiimien kanssa luodakseen tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden erityistarpeita. He antavat palautetta tuotteiden ominaisuuksista ja toiminnallisuudesta asiakastietoon perustuen ja työskentelevät sen varmistamiseksi, että tuotteet ja palvelut räätälöidään vastaamaan kunkin asiakassegmentin tarpeita.

Asiakaspalvelukokemuksen suunnittelu: Asiakasläheisyyden markkinointitiimi suunnittelee asiakaspalvelukokemuksen ja varmistaa, että se vastaa kunkin asiakassegmentin yksilöllisiä tarpeita ja mieltymyksiä. He kehittävät yksilöllisiä viestintäkanavia, tukimateriaaleja ja palveluvaihtoehtoja, jotka vastaavat kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja mieltymyksiä.

Myynti: Asiakasläheisyyden markkinointitiimi on mukana pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. He varmistavat, että asiakkaat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja ymmärretyiksi tarjoamalla yksilöllistä viestintää ja tukea, joka vastaa heidän ainutlaatuisia tarpeitaan ja mieltymyksiään.

Lähetä meille viestiä aiheesta, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!