Skip to content

Kustannusvaikuttavuutta mittaamiseen

PPSHP

Kustannusvaikuttavuus, eli se hyöty mitä kustannuksella saadaan aikaan, on keskeinen käsite hyvinvointialueiden ohjaamisessa. Esimerkiksi järjestämislaissa todetaan, että ”hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.”

Kustannusvaikuttavuus on hyvä ohjenuora kaikelle tekemiselle, myös tiedolla johtamiselle. Tiedämme että kaikella kerätyllä datalla on kustannus. Siksi on tärkeää myös määritellä mitkä ovat kustannusvaikuttavimmat mittarit. Tässä päästään liikkeelle, kun määritellään, mikä on se tulos, mihin tekemisellämme tähtäämme.

Hyvä harjoitus, jota kannustan kokeilemaan, on yrittää mahdollisimman konkreettisesti kuvata haluttu muutos arjessa ja toimintaympäristössä. Sitä kautta tulos saadaan manifestoitua ja yrityksellä on hyvät eväät lähteä määrittelemään vaikuttavimmat mittarit, joiden avulla pääsemme tekemisessä kohti tavoitetta. Tukikysymyksiä voi myös esittää, kun mietimme, mikä on relevantti data tai oikea mittari: mitä tapahtuu kenen toimesta, jos mittari onkin punainen? Tapahtuuko mitään? Pystymmekö vaikuttamaan siihen? Onko meillä resursseja toimia? Tulos on tärkeä manifestoida, koska sitä voidaan parantaa. 

Lukijana ehkä kysyt tässä vaiheessa, että eikö ole aika raskasta käydä tämä jokaisen mittarin osalta läpi? Onhan se, mutta mielestäni tämä työ on oleellista. Jos saadaan joltain taholta annettuna valmiiksi päätetyt mittarit ja indikaattorit, jää meiltä tärkeä ajatustyö tekemättä: tavoitteen ja mittarin linkitys. Kun tämä ajatustyö tehdään, pitäisi myös mittareiden listan olla huomattavasti lyhyempi.

Kun olemme ensin määritelleet tuloksen näkökulmasta vaikuttavat indikaattorit, on seuraava askel selvittää, miten helposti indikaattoreihin tarvittava tieto on saatavissa. Kun jatkamme tätä harjoitusta tuloksen näkökulmasta, on meillä hyvät lähtökohdat kustannusvaikuttavaan tiedolla johtamiseen.

 

Kirjoituksen on kirjoittanut asiantuntijamme Kenneth Ståhls.