Skip to content

Lue miten luot tekoälypohjaisia asiakasräätälöintejä SAS CI360 -ratkaisulla

SAS CI 360 - tekoälypoh

SAS Customer Intelligence 360 Ratkaisun kohokohdat. Parantaa ja laajentaa asiakastietojen aktivointia perinteisen asiakastietoalustan (CDP) ulkopuolelle. 

SAS-ratkaisu mahdollistaa digitaalisten asiakasprofiilien rakentamisen valmiiden ominaisuuksiensa avulla, joissa yhdistetään tietoja asiakkaiden verkkosivustoissa ja mobiilisovelluksissa tapahtuneesta käyttäytymisestä. Sen graafinen käyttöliittymä antaa käyttäjille mahdollisuuden määritellä, mitä tietoja he haluavat kerätä asiakkaistaan. Nämä tehdään niin, että ratkaisun tietosuoja ja tietojen hallinta ovat täysin GDPR-määräysten mukaisia. SAS eroaa muista toimittajista kyvyllään luoda automattisesti asiakastason tietomalli sen keräämistä asiakkaan digitaalisista käyttäytymistiedoista. Se sisältää myös tehokkaan identiteettien hallinnan, joka auttaa linkittämään tunnistamattomia ja tunnistettuja profiilitietoja yhteen. Näiden ominaisuuksien avulla saadaan rakennettua kattava 360 näkymä yritysten asiakkaista markkinoinnin ja muun liiketoiminnan tarpeisiin.

Ratkaisulla toteutetaan personoituja, kohdennettuja kampanjoita ja asiakaspolkuja, jotka tuottavat sekä uusia liidejä että lisäävät markkinointitiimien tehokkuutta

SAS CI360 -ratkaisu on kattava monikanavaisen viestinnän markkinointiratkaisu, jota voidaan hyödyntää ja ottaa käyttöön modulaarisesti sen joustavan ratkaisuarkkitehtuurin kautta. Ratkaisuun sisältyvän tekoälyominaisuuden ja sen avulla optimoitavien asiakaspolkujen avulla yritykset voivat rakentaa kontrolloituja ja helposti ylläpidettäviä markkinointiprosesseja. Ratkaisu sisältää myös testausominaisuudet, jotka auttavat varmistamaan halutun markkinointiviestien oikean toimivuuden. Operointi yhdellä markkinointialustalla, jossa kaikki tehtävät aina vuotuisten markkinointikannustimien määrittelystä verkkosivustojen sisällön personointiin voidaan suorittaa samanaikaisesti, parantaa merkittävästi markkinointitiimien tehokkuutta. Varsinkin, kun kaikki tekeminen on läpinäkyvää, ja tehtyjen kohteiden linkittyminen näkyy ratkaisussa. Tämä lisää erityisesti rajoitetuilla resursseilla toimivien markkinointitiimien kyvykkyyttä ja tehokkuutta. 

Tarkoitus on auttaa markkinoijia luomaan monikanavaisen asiakaskokemuksen hybridillä tietoarkkitehtuurilla

SAS CI360 -ratkaisu yhdistää suoran ja digitaalisen markkinoinnin yhdelle alustalle. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa markkinointikampanjansa sekä digitaalisissa että offline-kanavissa. Ratkaisu mahdollistaa myös kaikkien asiakastietojen yhdistämisen molemmista ympäristöistä. Kyky käyttää tietoja sieltä, missä ne sijaitsevat, tarkoittaa niiden hyödyntämistä suoraan pilvessä olevista tietolähteistä tai asiakkaan omista datakeskuksista. Ratkaisun avulla voidaan myös rikastaa keskitettyä tietomallia, tarjoamalla siihen kerättyä dataa digitaalisesta asiakaskäyttäytymisestä ja toteutetuista markkinointitoimenpiteistä.
SAS:n hybridipilvi-lähestymistapa vähentää kustannuksia merkittävästi, koska asiakastietoja ei tarvitse ylläpitää kahdella alustalla. SAS:n hybridi dataympäristö antaa edun todellisen asiakkaan 360 näkymän hyödyntämiseen, käytettiin sitä sitten markkinointiin, raportointiin tai asiakasanalytiikkaan. Yhdistämällä kaikki asiakastiedot asiakkaiden reaaliaikaiseen käyttäytymiseen voidaan markkinoinnin toimenpiteitä toteuttaa täysin uusista lähtökohdista.

Tehokkaampaa markkinointia siihen sisältyvillä edistyneillä tekoäly- ja koneoppimistekniikoilla

SAS CI360 nopeuttaa yritysten asiakasymmärrystä tarjoamalla ratkaisuun sisältyviä tekoäly- ja koneoppimisominaisuuksia parempien tulosten saavuttamiseksi markkinoinnissa. Näiden perustana ovat asiakkaiden profiilitiedot, joissa yhdistyy online- ja offline-tiedot. Ratkaisussa on analytiikkaa sisältäviä valmistoimintoja, kuten A/B testauksen alisegmenttien tunnistaminen parempaan kohdistamiseen, Multi-Arm Bandit pohjalta toimiva logiikka parhaiten toimivan A/B variantin automaattiseen näyttämiseen parhaan konversion saavuttamiseksi,  monimuuttujatestaus useamman testauskohdan sisällön kokeiluun nopeammalla aikasyklillä, attribuutioanalyysi parhaiten toimivien markkinointitoimenpiteiden selvittämiseksi, verkkokaupan suosittelumoottori myynnin lisäämiseen jne. Nämä ominaisuudet ovat kaikkien käytettävissä ja niitä voidaan aktivoida helposti konfiguroimalla toimintoja graafisessa käyttöliittymässä. Yritykset voivat myös hyödyntää yhdistettyä dataa laajemmin ajamalla siinä omia analyyttisiä mallejaan, joista saatuja tuloksia voidaan käyttää suoraan esim. asiakasviestien personoinnissa.


Laajentaa markkinoinnin ulottuvuutta laajempaan brändikokemukseen integrointitoimintojensa avulla

SAS Customer Intelligence 360 tarjoaa laajat integrointimahdollisuudet, joilla markkinointi voidaan linkittää osaksi yrityksen muuta järjestelmäkokonaisuutta. Ratkaisun tarjoaman hybridiarkkitehtuurin avulla luodaan suora yhteys yrityksen tietovarastoon kohderyhmien helppoa luomista, personointien tarkempaa kohdistamista ja asiakastietojen laajempaa yhdistämistä varten. Pilvestä toimiva CI360 ratkaisu tukee teknologiaa, jolla voidaan avata suojattuja yhteyksiä myös muihin sovelluksiin, kuten esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmiin. Integroitumalla sisällönhallintaan voidaan tuotettuja sisältömateriaaleja käyttää CI360-ratkaisussa suoraan lähteestä ilman niiden siirtoa itse ratkaisuun.

SAS CI360:n Connector-toiminnallisuuden avulla markkinoinnin prosessit voidaan integroida myös ulkoisiin järjestelmiin. Tämä mahdollistaa tietojen vaihdon joustavasti SAS CI360:n ja muiden järjestelmien, kuten esimerkiksi Facebookin tai Googlen välillä. SAS CI360 ratkaisu sisältää rajapintoja, joilla haluttuja CI360:n toimintoja voidaan käyttää reaaliajassa ulkoisista järjestelmistä/kanavista. Rajapintojen kautta tehtävien kutsujen avulla voidaan suorittaa esimerkiksi tietojen vaihtoa ulkoisen järjestelmän kanssa, tapahtumien käynnistyksiä CI360-järjestelmässä ja GDPR:ään liittyviä toimenpiteitä.

Edellä kuvattujen vaihtoehtojen avulla SAS CI360 ratkaisu integroituu helposti sekä osaksi yrityksen sisäistä tietoarkkitehtuuria että ratkaisun tarjoamien kattavien integrointivaihtoehtojen kautta helposti laajennettavaksi myös yrityksen ulkopuolisiin järjestelmiin.

Lähetä meille viestiä aiheesta, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!