Skip to content

Kolme asiaa, joita sote-alalla toimiva tiedolla johtaja tarvitsee

Hyvinvointialueilla ahkeroidaan tällä hetkellä muun muassa tietojärjestelmäprojektien ja tietoarkkitehtuurin kehitystöiden parissa. Mitä pikemmin päästään ratkaisemaan arjen tasolla lähdeaineistojen saatavuuteen ja hyödynnettävän datan laatuun liittyviä ongelmia, sen vakaammalla pohjalla tiedolla johtaminen lähivuosina on.

Tietotarpeiden määrä kasvaa välttämättä, kun sote-kentälle tulee uusia toimijoita ja rooleja. Kaikkia hyvinvointialueen toimintaan ja johtamiseen liittyviä tietotarpeita ei vielä tiedetä. Sen tiedämme jo varsin hyvin, millaisia asioita tiedolla johtamisen käynnistämiseen tarvitaan. Tässä luetellaan niistä kolme tärkeintä.

 1. Tarvitset edellytykset eli luvan toimia pitkäjänteisesti työarjen toimivuuden kehittämiseksi.

  Onnistuneiden tiedolla johtamisen ohjelmien takana on poikkeuksetta organisaation johdon ponteva sitoutuminen tietojohtamisen tavoitteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen.

  Tietoakin pitää johtaa, jotta sillä voidaan johtaa. Tietomassoista pitää tunnistaa erityisen tärkeät osa-alueet, sillä kaikkea ei voi eikä tarvitse tehdä viimeisen päälle (koska ei ehditä, eikä synny tarpeeksi hyötyä). Tiedon johtaminen toimii, kun osaat vaivatta vastata siihen, mitä tietyllä datalla saa tehdä, kuka sitä saa käsitellä ja miten käsittelyjä saa tehdä.

  Sote-toimijoiden kannattaa panostaa siihen, että tiedolla johtamisen kehitysohjelmalla on tuki johtoryhmässä, jolloin ohjelma käynnistyy johtoryhmän hyväksynnällä ja pysyy johtoryhmän seurannassa. Monta ongelmaa poistuu, kun johtoryhmässä työskentelee henkilö, joka poistaa esteitä tiedolla johtamisen tieltä – olivatpa esteet resursseihin, päätöksiin tai viestinnän kohdentamiseen liittyviä.

 1. Tarvitset eheää, laadultaan riittävän hyvää tietoa.

  Kaikissa organisaatioissa on ehtymätön tarve luotettavalle tiedolle. Puhumme usein läpinäkyvästä dataketjusta, kun kuvailemme tietoa, joka on käytettävyydeltään priimaa. Tällaisesta tiedosta tiedetään paljon, ja se on niin sanotusti hyvin hyppysissämme. Sellaiselle on paljon käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa datan laatuvirheet eivät koskaan saisi vaarantaa hoitoon pääsyä tai rajoittaa palveluiden saatavuutta.

  Sote-toimialalla yksi olennaisista laatukriteereistä onkin saavutettavuus. Digitaaliset palvelut pitää saada toimimaan kaikenikäisille ja ulottaa niidenkin saataville, jotka vasta opettelevat sovellusten käyttöä. Sote-palveluiden asiakkaina on myös heikkonäköisiä ja huonosti kuulevia.

  Muistathan, että data ei pysy eheänä eikä sen laatu käyttötarpeisiin nähden kunnossa, jos datalta puuttuu omistaja tai organisaatiossa ei tiedetä, mihin datakultakimpaleita kannattaisi hyödyntää.

 1. Tarvitset tarpeeksi aikaa.

  Kaikki tuntemani tiedolla johtamisen syväosaajat korostavat aina tätä, kun puhutaan järjestelmällisen tiedolla johtamisen käynnistämisestä: aikaa pitää varata mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Raha, aika ja viitsiminen ovat kolmikko, joka korventaa useimpia strategiavetoisia kehitysohjelmia. Jokin kolmesta uhkaa aina loppua. Siinä missä viitsimiseen vaikutetaan toimivalla viestinnällä ja rahavarojen riittävyys varmistetaan uskottavilla investointisuunnitelmilla, aikaresurssiin suhtaudumme usein yliolkaisesti. Se ei kannata. Hyvätkin kehityssuunnitelmat juurtuvat arkeen pala kerrallaan, ja kiireessä taimet eivät ehdi itää.

  Sote-alalla tietotyötä tehdään huomattavan hektisessä ympäristössä. Järjestelmällisellä tiedolla johtamisella voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin. Jokainen meistä taitaa jo tuntea tietotyöläisen, joka on uupunut työkuormansa alle. Tämä on inhimillisesti kova hinta maksettavaksi siitä, että tietotyö ei toimi. Järjestelmällinen tiedolla johtaminen lisää mahdollisuuksia ennakointiin. Se parantaa työarjen sujuvuutta.

 

Sote-uudistuksen yhteydessä tiedolla johtamisesta tulee olennainen osa hyvinvointialueiden arkea. Palveluketjut, päätöksenteko ja vaikuttavuuden arviointi edellyttävät, että alueilla on käytettävissään käyttötarkoitukseen sopivaa, laadukasta tietoa. Lue lisää täältä.