Skip to content

Työn rooli perhe-elämässä — ei päinvastoin

Millaisia yhteiskunnallisia odotuksia liittyy työn ja perheen yhdistämiseen tänä päivänä? Miten työ Loihde Advancella sopii osaksi perhe-elämää työntekijämme silmin? Millaista työn sovittamista perhe-elämään itse odotamme? Tässä blogikirjoituksessa oman näkemyksensä näihin aiheisiin antaa Pauliina Tammilehto, jota haastattelimme tekstiä varten. Pauliina on työskennellyt meillä Senior Data Advisor -roolissa nyt kaksi vuotta.

Työn rooli perhe-elämässä

Pauliinalle oma ja perheen hyvinvointi on tärkeää. Tämä käytiin läpi jo rekrytointivaiheessa, kun hän halusi varmistua, että omat ja yrityksen arvot kohtaavat. Hän kokee, että pandemian aikana ihmisten arvot ovat muuttuneet myös laajemmin suuntaan, jossa omaan hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota sekä yksilö- että yritystasolla. On myös ymmärretty, että jatkuva intensiivinen ajattelu ja ongelmanratkaisu on varsin kuluttavaa, joten palautumiselle on varattava aikaa.

Pauliina arvostaa vapautta säädellä omaa työaikaansa. Hän työskentelee mieluummin kahdeksan tuntia tehokkaasti, kuin pidempään tehottomasti — laatu korvaa määrän. Perhe-elämän asettamat aikataulut muun muassa lasten harrastuskuljetusten osalta pitävät huolen siitä, että läppäri tulee laitettua kiinni ajoissa. Lasten harrastaessa paljon, työpäivä rytmittyy välillä kuljetusten mukaan. Työnteon ja urheilijoiden vanhemmuuden yhdistäminen arjessa vaatii hyvää suunnittelua ja yhteistyötä perheen kesken. Pauliina treenaa itse lasten treenien aikana, jolloin myös omasta hyvinvoinnista tulee huolehdittua samalla. Työmoodi unohtuu helposti, kun siirtyy harrastusten pariin.

Myös etätyöaikana kotona työkoneen läheltä poistuminen helpottaa työajatusten unohtamista. Tietotyössä intensiivisen päivän jälkeen ajatukset saattavat loksahtaa paikoilleen vapaa-ajalla, ja ratkaisut syntyvät, kun aivot saavat tilaa ajatella. Metsässä, lenkkipolulla tai kovan treenin jälkeen ajatus virtaa erityisen kirkkaasti.    

Mallia omille tytöille

Pauliina haluaa näyttää omille nuorille tyttärilleen mallia siitä, että omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista kannattaa huolehtia. Hän haluaa myös olla esimerkkinä ja näyttää tytöilleen, että äiti voi olla vaativassa työssä miesvaltaisella alalla ja hoitaa samalla onnistuneesti perhe-elämää. 

Pauliinasta on tärkeää kannustaa nuoria tekemään kovasti töitä ja pyrkimään elämässä eteenpäin omia intohimon kohteita etsien. Polku omien unelmien luokse voi olla monenlainen: itse hän esimerkiksi suoritti ylemmät korkeakouluopinnot vasta muutamia vuosia sitten työnteon ja perhearjen pyörityksen ohella.  

Tasa-arvoa kotona ja työpaikalla

Pauliina kokee, että Suomessa naisten ja miesten väliset roolit ovat melko tasa-arvoisia. Kotona tasa-arvoisuus on itsestään selvää, eikä työpaikallakaan näy merkkejä epätasa-arvoisesta kohtelusta. Päin vastoin Loihteella arvostetaan jokaista omana yksilönään ja nähdään erilaisten persoonien tuoma rikkaus työyhteisössä.

Jokainen voi myös vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen omalla asenteellaan. Kannattaa jättää ennakkoasenteet romukoppaan ja tuoda rohkeasti omaa näkemystään ja toiveitaan esille siitä, miten haluaa työskennellä. Jokainen voi kantaa myös itse vastuuta omasta kehittymisestään, viihtyvyydestään sekä siitä, mitä tarvitsee ja haluaa ollakseen tyytyväinen.

Meillä Loihde Advancella välitetään aidosti perhe-elämän ja työn yhdistämisestä toimivasti. Ihminen on kokonaisuus, jonka tärkeimpiä osia perhe on.