Skip to content

Low code/no code-ratkaisut​

Voisiko asian ratkaista ilman koodaria? 

Loihde_advance_hero_12
Loihde_some (78)

Kun tärkeä liiketoimintadata on hajallaan ympäri organisaatiota (vaikka Exceleissä), eikä sitä pystytä hallitsemaan kuten halutaan, tulee ongelman ratkaisun olla helppo ja joustava. Tieto tulisi saada järkevämpään talletuspaikkaan ja ylläpidon prosessi tulisi saada hallitummaksi.​

Muutoksen keskellä tulee saada kerätyksi johtamisen kannalta keskeisiä avaintietoja yhdenmukaiseen muotoon helposti käsiteltäksi: low-code/no-code on ratkaisu.​

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Loihteella on yli 20 vuoden kokemus tiedolla johtamisen ratkaisuiden toteuttamisesta asiakasyritysten tarpeisiin​

code

Toteutamme ratkaisuja eri teknologia-alustoille​

advance_data-connect

Voimme integroida toteutettavan ratkaisun osaksi laajempaa arkkitehtuurikokonaisuutta​

Kuinka voimme auttaa?

Low code/No code-välineillä pystytään helposti toteuttamaan sovelluksia, jotka mahdollistavat tiedon syöttöominaisuudet, master datan hallinnan, tiedon visualisoinnin ja muut tarvittavat ominaisuudet, joiden avulla asiakkaan tiedolla johtamisen kokonaisuus saadaan nopeasti eheämmäksi. ​

Näin toteutettu ratkaisu voidaan liittää osaksi esimerkiksi asiakkaan tietoalustaratkaisua tai muuten yrityksen arkkitehtuurin kokonaisuuteen​

Loihde_some (10)

Mitä teemme Low code/no code-ratkaisujen parissa?

Vaatimusmäärittely​

Low code/no code-välineiden käyttöönotto, ympäristön perustaminen​

Ratkaisun toteutus​

Testaaminen

Käyttöönotto

Ratkaisun sisällyttäminen jatkuvan tuen ja ylläpidon piiriin​

Miten low code / no code-ratkaisuja hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Nopea apu tarjolla liiketoimintaongelman ratkaisemiseen​

  • Low code/no code-ratkaisulla voidaan toteuttaa toimivia tilapäisratkaisuja esimerkiksi laajan digitalisaatiohankkeen kestäessä - ennen lopullisen arkkitehtuurin valmistumista​

  • Ratkaisua on mahdollista kehittää iteratiivisesti ketterien käytäntöjen mukaisesti​

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Liiketoimintahenkilöstön ajansäästöt prosessien suoraviivaistamisen ja paremman tiedonhallinnan myötä.​

  • Pienillä investoinneilla nopeasti liiketoimintahyötyjä​

Ota yhteyttä