Skip to content

Asiakasdata

Asiakasdata on hyödyllistä niin myynnin ja markkinoinnin tehokkaassa kohdentamisessa kuin strategisen päätöksenteon tukena.

Loihde_advance_hero_13
Loihde_some (41)

Kun haluat luoda aidon ja paikkaansapitävän Asiakas 360 -näkymän ja parantaa asiakaskokemusta. 

Monikanavaista asiointia ja itsepalvelukanavien käyttöä lisätäksesi asiakasdatan on tuettava henkilökohtaisempaa ja läpinäkyvämpää palvelua.

Järjestelmiä, kuten CRM, ERP tai MDM, tulee kehittää siten, että asiakasdata on paikkansapitävää, yhtenäistä ja skaalautuvaa.


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

code

Suunnittelemme asiakastiedon hyödyntämiseen vaaditut kokonaisratkaisut ja analyysit DM&Q-viitekehyksen™ avulla siten, että asiakasdata saadaan valjastettua päätöksenteon tueksi ja hyödynnettyä tehokkaasti koko organisaation laajuudella.

Kuinka voimme auttaa?

Rakennamme harmonisoidun datan hallintamallin, jonka avulla asiakasdatan arvo liiketoiminnalle on tunnistettu, asiakasdataa hallinnoidaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti ja dataa pystytään hyödyntämään tehokkaasti läpi koko organisaation.

Teemme tietomallinnusta järjestelmäuudistuksen tueksi ja organisaation yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

Asiakasdatan hallinta varmistaa, että käytettävissä oleva data on laadukasta, asiakkaasta muodostuu selkeä kokonaiskuva, prosessit toimivat läpi organisaation, toimintamallit ovat tehokkaat ja tekniset ratkaisut tukevat asiakkuudenhallintaa.

Loihde_some (56)

Mitä teemme asiakasdatan parissa?

Selvitämme, millaisissa prosesseissa asiakasdata liikkuu ja ketkä sitä tarvitsevat ja käyttävät. 

Muodostamme tietomallinnuksen avulla asiakasdatasta ymmärrettävän kokonaisuuden kuvaamalla tietojen rakenteiden, rajoitteiden ja eri tietueiden väliset suhteet konseptuaalisena tai loogisena tietomallina.  

Suunnittelemme ratkaisut, joiden avulla voidaan tarjota yksilöllisiä asiakaskokemuksia nopeasti ja tehokkaasti asiakassuhteen kaikissa vaiheissa.

Kuvaamme ja dokumentoimme asiakasdatan sisältö- ja laatuvaatimukset ja muodostamme niistä yhtenäisen, helposti ymmärrettävän ja yksiselitteisen käsitteistön tukemaan esimerkiksi CRM, MDM tai ERP -järjestelmäkehitystä.

Miten asiakasdataa hyödynnetään?

Mitä tehdään?

Laadukkaalla, hallitulla ja yhdenmukaisella asiakasdatalla 

  • Varmistetaan liiketoiminnan prosessien tehokas toiminta ja tuotetaan kustannussäästöjä, vähentämällä virheellisten tai samojen asiakastietoesiintymien määrää. 

  • Tuetaan automatisoitujen markkinointikampanjoiden ja asiakasviestinnän tarkempaa kohdentamista ja helpotetaan lakien ja asetusten vaatimusten täyttämistä sekä asian osoittamista käytännössä.

  • Luodaan edellytys onnistuneille järjestelmäuudistuksille niin CRM, ERP tai MDM -järjestelmien kohdalla

Mitä arvoa tuotetaan?

Laadukas, hallittu ja yhdenmukainen asiakasdata 

  • Mahdollistaa paremman asiakassuhteiden hallinnan ja kehittämisen 

  • Parantaen asiakaskokemusta ja asiakasymmärrystä, jolloin 
    asiakas 360 -näkymän avulla voidaan kasvattaa cross-sell ja up-sell –myyntiä.

  • Hyödyttää organisaation myynnin ja markkinoinnin tehokasta kohdentamista 

  • Toimii strategisen päätöksenteon tukena

Ota yhteyttä