Skip to content

Data governance​

Varmistetaan, että datan hallinta tehdään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, jolloin laadukas data on hyödynnettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Loihde_advance_hero_09
Loihde_some (70)

Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen organisaatioissa johtaa usein siihen, että dataa syntyy useaan eri paikkaan ja sen hallinta pirstaloituu. Tämä johtaa siihen, että data on hajallaan, puutteellista tai virheellistä eikä dataa hallita kokonaisuutena. Yleisesti tämä johtaa myös siihen, että dataa hallitaan useassa eri paikassa erilaisilla käytännöillä.

Autamme organisaatioita laittamaan datan ja sen hallinnan ruotuun.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.​

code

Loihteen kehittämä Tiedonhallintamalli (Data governance) tarjoaa liiketoimintavetoisen viitekehyksen, jonka avulla tuetaan datan hallintaa ja sääntelyä koko organisaation laajuudella. ​

advance_data-connect

Mallia voidaan hyödyntää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.​

Kuinka voimme auttaa?

Rakennamme Tiedonhallintamallin (Data governance) eli liiketoimintavetoisen viitekehyksen, jonka avulla voidaan varmistaa laadukkaan ja ajantasaisen datan saatavuus, sekä vähentää tiedonhallintaan liittyvien riskien toteutumista keskittymällä siihen, miten ihmisten, prosessien ja teknologioiden tulee toimia suhteessa dataan.​

Datan hallintamallin avulla selkiytetään päätöksenteko-- ja ylläpitovastuut niin, että vastuu datan omistajuudesta ja ylläpidosta on organisaatiossa oikeilla henkilöillä ja kaikki liiketoiminta-alueet voivat hyödyntää dataa tehokkaasti ja riskittömästi.​

 

Loihde_some (53)

Mitä teemme data governancen parissa?

Selvitämme organisaation nykyisen kypsyystason ja tunnistamme tiedonhallintamallin edellyttämät periaatteet ja datan omistajuuteen liittyvät avainroolit. Suunnittelemme ja dokumentoimme tiedonhallinnan nykytilasta johdetun tiedonhallintamallin, jonka avulla voidaan rakentaa tarvittavat kyvykkyydet datan hyödyntämiselle.​

Huolehdimme, että organisaatiossa syntyy yhteinen ymmärrys siitä, missä järjestyksessä tiedonhallintamallia kannattaa lähteä jalkauttamaan ja minkälaisia toimenpiteitä siihen sisältyy.​

Varmistamme, että organisaatiossa toimitaan olemassa olevan tiedonhallintamallin mukaisesti, ja toiminnassa huomioidaan tiedon monimuotoisuus ja erilaiset näkökulmat. Autamme tarvittaessa tiedon määrittelyssä, mallintamisessa ja datan synty- ja ylläpitoprosessien kuvaamisessa.​

Miten data governancea hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Rakennetaan selkeät roolit ja vastuut datan omistajuudesta, ylläpidosta ja päätöksenteosta​

  • Suunnitellaan tehokkaat datan ylläpidon ja hyödyntämisen prosessit​

  • Toteutetaan laadukas ja oikea data eri järjestelmien käytössä​

  • Mahdollistetaan parempi riskienhallinta (esim. luottoriskit ja säännöksiin liittyvät riskit)​

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Mahdollistetaan tehokkaat liiketoiminnan prosessit ja positiivinen asiakaskokemus​

  • Luodaan nopeampi reagointi muutoksiin (esim. uudet liiketoiminnat, säännökset, yrityskaupat), joilla on vaikutusta tiedonhallintaan​

  • Toteutetaan nopeampi valmius hyödyntää uusia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia​

  • Annetaan oikea data laajasti liiketoiminnan käytettäväksi, jolloin voidaan tehdä parempia päätöksiä​

Ota yhteyttä