Skip to content

Datan harmonisointi

Laadukasta ja liiketoiminnan tarpeita paremmin tukevaa dataa.

Loihde_advance_hero_14
Loihde_some (71)

Tietojärjestelmien (esim. ERP, MDM, PIM/PDM, CRM/SRM ja raportointi/analytiikka) kehittämisen yhteydessä datan harmonisointi on välttämätöntä järjestelmien laadukkaan käytön varmistamiseksi.

Järjestelmät ja toiminnan prosessit tarvitsevat pohjalle laadukkaat perustiedot toimiakseen saumattomasti yhteen. Data tuodaan järjestelmiin usein lukuisista järjestelmistä, joissa perustietojen laatutaso voi vaihdella suuresti ja tiedoissa on päällekkäisyyksiä. Ilman harmonisointia riskinä on viedä uusiin järjestelmiin huonolaatuista perustietoa, mikä väistämättä aiheuttaa ongelmia järjestelmien toimivuudelle, liiketoiminnan prosessien sujuvuudelle ja siitä edelleen raportoinnille/analytiikalle.

Lisäksi järjestelmähankkeiden itsensä aikataulussa ja budjetissa pysymisen kannalta harmonisointi on kriittinen tehtävä, jossa epäonnistuminen pahimmillaan viivästyttää käyttöönottoa merkittävästi.


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

code

Laaja-alainen osaaminen datan laadusta, harmonisoinnista ja migraatioista useilta eri toimialoilta eri kokoisissa hankkeissa.

advance_data-connect

Pystymme toteuttamaan datan harmonisoinnin alusta loppuun harmonisoinnin suunnittelusta sen käytännön toteutukseen (nykytilan analyysi, harmonisoinnin suunnittelu, datan profilointi, datan standardointi, datan puhdistus ja rikastaminen, de-duplikointi, datan lataukset)

Kuinka voimme auttaa?

Autamme asiakkaitamme tarpeeseen sopivan datan harmonisointikokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiantuntijoidemme laajan kokemuksen turvin varmistamme että datan laatu- ja harmonisointityö huomioidaan riittävän ajoissa järjestelmähankkeissa ja suunnitellut toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti datan nykyinen laatu ja määrät huomioiden siten, että harmonisointi valmistuu ajallaan.

 

Loihde_some (9)

Mitä teemme datan harmonisoinnin parissa?

Lähdejärjestelmien datan nykytilan analyysi (määrät, laatu, käyttö)

Järjestelmähankkeiden datan harmonisoinnin kokonaisuuden suunnittelu nykytilan analyysin pohjalta

Datan profilointi, standardointi, puhdistus ja rikastaminen datan designin / datastandardien mukaisesti

Datan de-duplikointi

Lähdejärjestelmien datan transformaatio kohdejärjestelmän vaatimaan muotoon osana hankkeiden datamigraatioita

Miten datan harmonisointia hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Datan harmonisointi/laatutyö tehdään oikea-aikaisesti konkreettiseksi osaksi tietojärjestelmien kehityshankkeita.

  • Luodaan datan harmonisointiin systemaattiset toimintamallit, jotka mahdollistavat sujuvan datatekemisen osana hankkeiden muuta aikataulua.

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Datan harmonisoinnin lopputuloksena on laadukas liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti palveleva data, jonka päällä prosessit pyörivät suunnitellusti ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. 

  • Laadukas, harmonisoitu master data on elintärkeää myös dataa hyödyntäville muille toiminnoille kuten raportointi ja analytiikka sekä tekoäly. 

  • Laadukkaasti tehty datan harmonisointi mahdollistaa osaltaan isojenkin järjestelmähankkeiden pysymisen aikataulussa ja budjetissa.

Ota yhteyttä