Skip to content

Master datan hallinnan perusteet

Master data muodostaa datan perustukset ja kantavat seinät – rakenteet, joille kaikki muu data organisaatiossa perustuu.

Loihde_advance_hero_12
Loihde_some (41)

Master datan kaikkine osa-alueineen tuntuu monesti hankalalta ymmärtää ja vaikealta toteuttaa. Lisäksi, liiketoiminta, IT tai muut organiaastion osat saattavat puhua eri kieltä datan ympärillä, eivätkä Master datan hallitsemiseksi tehdyt toimenpiteet kohtaa liiketoiminnan tarpeita.​

Sitä varten organisaatioiden on osattava paremmin hallita dataansa kokonaisuutena. 

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet. ​

e_learning

Loihde on toteuttanut ja kehittänyt data-alan koulutuksia vuodesta 2012 kohdennettuna IT-asiantuntijoille, data-asiantuntijoille sekä kaikille datasta kiinnostuneille liiketoiminnan asiantuntijoille. Tiedon johtamisen koulutukset perustuvat Loihteen datanhallinnan viitekehykseen ja ovat räätälöitävissä eri  organisaatioiden ja toimialojen tarpeisiin. Käytännönläheiset koulutukset ja osallistavat menetelmät sopivat eri organisaatiotasoille  ja soveltuvat sekä lähi- että etäkoulutukseen.​

Kuinka voimme auttaa?

Koulutus antaa kattavan peruskäsityksen Master Datasta ja sen hallintaan liittyvistä osa-alueista, kuten datan laadun hallinnasta, datan hallintamallista (data governance), liiketoimintahyödyistä ja data-arkkitehtuurista. ​

Kahden koulutuspäivän aikana käydään käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi läpi peruskäsitteiden ja teorioiden lisäksi myös työkaluja Master Datan hallinnan aloittamiseksi ja kehittämiseksi. ​

Käytännön esimerkkien avulla selvitetään, mitä Master Datan hallinnan eri osa-alueet tarkoittavat ja mihin ne vaikuttavat.​

Loihde_some (11)

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat osiot:​

OSA 1:
Mitä M
aster data on ja Master datan hallinta (data management)

OSA 2:
MDM:n liiketoimintahyödyt      ​

OSA 3:
Master datan määrittely ja standardointi

OSA 4:
Master datan elinkaari ja prosessit

OSA 5:
Master datan hallintamalli (governance)​

OSA 6:
Master datan arkkitehtuuri ja järjestelmät​

OSA 7:
Master datan laadun mittaaminen ja parantaminen​

Mitä hyötyä koulutuksesta on?

Koulutuksen myötä osallistuja ​

  • Ymmärtää Master datan merkityksen liiketoiminnan menestykselle ja kasvulle 

  • Osaa tunnistaa liiketoimintaprosesseista datatarpeet

  • Ymmärtää Master datan käsitteet ​

  • Osaa rakentaa tai kehittää edelleen Master datan hallintaa​

  • Osaa rakentaa Master datan hallintaprosessin​

  • Ymmärtää datan laadun merkityksen

  • Osaa käynnistää Master datan hallintamallin yhdessä liiketoiminnan kanssa​

Ota yhteyttä