Skip to content

Monikanavaisen asiakaskokemuksen hallinta

Haluatko parantaa asiakaskokemusta ja kiihdyttää liiketoimintaasi myynnin & markkinoinnin automaatiolla ja onnistua monikanavaisen sisällönhallinnan ratkaisun valinnassa?

Loihde_advance_hero_09
Loihde_some (29)

Modernien digitaalisten palveluiden käyttäjät odottavat personoitua, kohdennettua ja oikea-aikaista sisältöä ja palveluita yhtenäisellä kanavakokemuksella.

Usein digitaalisten kanavien viestintä ja sisältötarjoama vaihtelee kanavittain, tuoden ylimääräistä kitkaa asiakaskokemukseen, ja lisäksi ylimääräistä operatiivista kuormaa, koska useampaa kanavaa joutuu hallinnoimaan erikseen.

Kohdennettu ja personoitu asiakaskokemus koskettaa useita eri organisaatioita ja alustoja, joiden on toimittava synkronoidusti täyttääkseen loppukäyttäjien tarpeet. Modernit headless cms ratkaisut mahdollistavat paljon, mutta vain jos ne on toteutettu oikein. Myynnin ja markkinoinnin automaation oikein valjastaminen tuo ennennäkemätöntä tehokkuutta.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

tech-stack-2_tech-stack-2

Meillä on kokemusta useista globaalin mittakaavan monikanavaisista asiakaskokemuksen hankkeista

tech-stack-2_plan copy

Sisällönhallinta on enemmän kuin pelkkä CMS, ymmärrämme kuinka modernit headless-alustat integroituvat toisiin järjestelmiin ja kuinka mahdollistaa kohdennetun ja oikea-aikaisen datalla ohjatun sisällön tarjoamisen loppukäyttäjälle

advance_analytics

Kokemuksemme sisällön hallinnan malleista sekä myynnin ja markkinoinnin automatisoinnista auttaa saavuttamaan tehokkuutta operatiivisella puolella

Kuinka voimme auttaa?

Kokemuksemme monikanavaisen ja -rakenteisen sisällönhallinnan hankkeista auttaa välttämään yleisimmät karikot. Näkemyksellinen ja osallistava työskentelytapamme eri sidosryhmien kanssa auttaa saamaan monimutkaisemmatkin kokonaisuudet maaliin

Loihde_some (54)

Mitä teemme monikanavainen sisällönhallinnan parissa?

Holistinen sisällönhallinnan ratkaisumuotoilu

Sisältöstrategiat ja brändiuudistukset

Ratkaisujen evaluointi ja Proof-of-concept

Content delivery mallit ja prosessit

Operatiivisen mallin analyysi ja optimointi 

Alustavalinnat ja integraatiot

Kansainvälistymisen palvelut ja globaalin skaalan operatiiviset mallit 

Ratkaisumuotoilu ja konseptisuunnittelu 

Myynnin ja markkinoinnin automaatio

Implementointi ja koordinointi, tuotehallinta, tuoteomistajuus

Miten monikanavaista asiakaskokemuksen hallintaa hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Luomme asiakaskokemusen hallinnalle mallin, jolla tavoitellaan parempaa asiakaskokemusta ja parempaa hallittavuutta.

  • Onnistumme ymmärtämällä liiketoimintaasi ja autamme valitsemaan sisällön hallintaan, myynnin ja markkinoinnin automaatioon oikeat työkalut sekä toimintamallit, jossa huomioidaan ja osallistetaan kaikki sidosryhmät. 

  • Osaamme määritellä uudistuksen kehityspolun askeleet migraatiosta tulevaisuuteen.

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Oikein rakennetulla sisällöhallinnan mallilla parannetaan asiakkaan kokemusta ja luodaan tehokkuutta organisaatioon - volyymi ja kate paranevat.

  • Kohdennettu ja personoitu asiakaskokemus on kilpailuvaltti, josta ei kannata tinkiä. Meidän kokemuksemme auttaa saavuttaman sille asetetut tavoitteet oikein valituilla ja implementoiduilla myynnin ja markkinoinnin työkaluilla

  • Ymmärryksemme moderneista markkinoinnin automaation työkaluista auttavat viemään digitaalisen palvelun sisäisen tehokkuuden huippuunsa.

Ota yhteyttä