Skip to content

Alko - Tarvemäärittely ja tiekartta parantavat tiedolla johtamista

Alkolla oli tarve parantaa tiedolla johtamisen käytäntöjä ja näihin liittyviä ratkaisuja. Tässä vaiheessa pääpaino oli sisäisen raportoinnin kehittämisessä. Kehittämisen avulla oli tarkoitus parantaa Alkon tehokkuutta ja toimintamalleja. Tähän tarkoitukseen Alko tarvitsi riippumattoman palvelun toimittajan toteuttamaan tarvemäärittelyn ja teknologia- ja arkkitehtuurin evaluoinnin.

Hanke aloitettiin liiketoimintatarpeiden kartoituksella ja vaatimusmäärittelyllä Loihde Advancen vetämien työpajojen avulla. Näiden pohjalta Loihde Advance arvioi eri teknologia- ja arkkitehtuurivaihtoehtoja sekä muodosti tiekartan uuden BI -ratkaisun käyttöönottamiseksi. Kartoitus toteutettiin vaiheistettuna Loihde Advancen luoman mallin mukaisesti. Tarvemäärittelyn valmistuttua Alko pystyi tekemään arkkitehtuuri-teknologiavalintansa helposti. Vaihtoehtoja oli useita, ja kaikille oli perustelut.

Alko valitsi toimittajakseen Loihde Advancen, koska sillä on pitkä kokemus teknologiariippumattomasta konsultoinnista ja vakuuttavat referenssit. Sen konsultit olivat todella ammattitaitoisia ja osaavia joustavia ja tuloksia tuottavia.

Anton Westermarck, CFO, Alko: Saimme sen, mitä halusimme, mikä tämänlaisissa projekteissa on jo paljon. Tulokset ovat selkeät ja auttavat meitä hankkeen eteenpäin viemisessä. Kustannukset ja aikataulut pitivät. Lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä.

Panu Lavonen, Head of Controlling, Alko: Oli todella ilo tehdä töitä Loihde Advancen ammattilaisten kanssa. Entuudestaan hieman tuntemattomampi toimija osoitti kykynsä kaikella tavalla. Työpajoissa ei ihmetelty turhia, vaan ne vedettiin läpi ammattimaisin ottein – tuloksia unohtamatta. Voin lämpimästi suositella Loihde Advancea.