Skip to content

HKL - DW-auditointi ja välineselvitys tehostavat datan hyödyntämistä

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) valitsi Loihde Advancen kumppanikseen kehittämään tiedolla johtamisen prosessejaan. Ensimmäisessä projektissa selvitettiin liiketoiminnan tietotarpeita ja nykyisten teknisten ratkaisujen kyvykkyyttä sekä valmiutta vastata nykyisiin ja tuleviin tietotarpeisiin. Tämän projektin jatkoksi toteutettiin tietovaraston ja raportointiratkaisun kehitysprojekti.

DW-auditointi ja BI-välineselvitys

Projektin teknisessä osassa auditoitiin tiedon lataukset, siirtotiet sekä nykyinen tietovarasto ja raportointiratkaisu sekä haastateltiin teknisen ratkaisun tuntevia henkilöitä. Nykytilasta tehtiin kattava kuvaus ja annettiin suositukset ympäristön kehittämiseksi. HKL halusi samalla arvioida henkilöstölleen sopivinta BI-välinettä tiedon hyödyntämiseen. Selvityksessä haastateltiin laajasti henkilöstöä ja annettiin suositukset sopivimmista välineistä käyttötarpeiden, profiilin sekä kokonaisarkkitehtuurin perusteella.

Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä HKL:n henkilöstön kanssa. Useat workshopit mahdollistivat kattavan otannan tietotarpeista sekä kehitysaihioista. Lisäksi harkiten valittujen haastattelujen avulla pureuduttiin tunnistettujen haasteiden juurisyihin ja muodostettiin näistä ratkaisukuvaa. Projektin myötä keskustelu tiedolla johtamisesta ja tiedon hyödyntämisen prosessien kehittämisestä vilkastui HKL:llä, ja tämä myötävaikutti kehityshankkeiden konkretisoitumiseen.

Tietovarastoinnin ja raportoinnin kehitys

Projektin ykkösprioriteettina oli saada toteutettua uusi tietovarasto ja todennettua sen toiminta ja edut valituilta alueilta. Projektissa toteutettiin kunnossapidon raportointia metro- ja raitiovaunukalustojen osalta. Tietovarasto toteutettiin SQL Server 2019 -ympäristöön, ja raportointiin käytetään Power BI -työkalua.

Projektin aluksi määritettiin workshopeissa karkean tason vaatimukset ja prioriteetit tietovarastoinnin ja raportoinnin alueille. Ketterin menetelmin edenneessä toteutusvaiheessa raportteja iteroitiin asiakkaan kanssa siten, että alussa kerättyjen vaatimusten pohjalta toteutettiin nopeasti ensimmäinen versio, joka esiteltiin tai toimitettiin asiakkaalle testattavaksi. Asiakkaan palaute raportista käytiin yhdessä läpi, ja palautteen pohjalta raporttia jalostettiin edelleen. Työskentelytapa oli toimiva, ja sitä jatkettiin läpi toimituksen.