Skip to content

Konsepti ja sisältöstrategia entistä käyttäjälähtöisemmille verkkosivuille

Loihde Advancen ammattilaiset suunnittelivat Liikenneturvan uusille verkkosivuille konseptin ja sisältöstrategian, joiden avulla sivusto palvelee paremmin erilaisia käyttäjiä ja sujuvoittaa sisällöntuotantoa. Autoimme asiakasta myös valmistelemaan kilpailutusmateriaalin sivuston toteutusta varten. 

Liikenneturvan tehtävänä on edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Liikenneturva vahvistaa turvallista liikennekäyttäytymistä sekä liikenneturvallisuuden arvostusta yhteiskunnassa lisäämällä tietoa liikenneturvallisuudesta ja vaikuttamalla kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen.

Liikennetuva halusi uudistaa verkkosivunsa palvellakseen suomalaisia liikenteessä ja opetustyössä paremmin sekä helpottaakseen myös omien sisällöntuottajiensa työtä. Loihde Advancen asiantuntijat suunnittelivat yhdessä asiakkaan kanssa konseptin ja sisältöstrategian uudelle sivustolle, joka tukee koko Suomen matkaa kohti entistä turvallisempaa liikennettä. 

Kaikki lähtee sivuston käyttäjistä ja ylläpitäjistä

Konseptointityö aloitettiin perehtymällä siihen, ketkä Liikenneturvan sivustoa käyttävät ja miten. Liikenneturvan verkkonäkyvyyden ja viestinnän kohderyhmänä ovat kaikki suomalaiset, mutta miten päästäisiin lähemmäksi käyttäjien elämää ja tarpeita? Tähän haasteeseen haluttiin vastata verkkosivuston konseptissa ja sitä tukevassa sisältöstrategiassa. 

Perinteinen jaottelu esimerkiksi autoilijoihin, pyöräilijöihin sekä erilaisiin ikäryhmiin sai kohderyhmien määrän tuntumaan uuvuttavan suurelta suhteessa sisällöntuotannon resursseihin. Sisältöstrategian työpajoissa ajattelumaailma käännettiin uusille urille ja yhdeksi kantavaksi sisältöteemaksi tunnistettiin elämäntilanteet. Kun sisältöä suunnitellaan elämäntilanteen, kuten perheenlisäyksen, näkökulmasta, päästään lähemmäksi käyttäjän elämää ja voidaan tarjota käyttäjille laajempia, toisiinsa liittyviä sisältökokonaisuuksia. 

Lisäksi kohderyhmät jaettiin ammattilaisiin sekä kansalaisiin. Ammattilaiset, kuten opettajat ja toimittajat, osaavat tulla sivustolle hakemaan tietoa, joten heidät huomioitiin esimerkiksi sivuston navigaatiota suunnitellessa. 

“Loihde Advancen ammattilaiset osasivat katsoa samaan aikaan niin isoa kuvaa kuin myös pikkutarkkoja yksityiskohtia. Yllätyimme siitä, miten paljon erilaisia näkökulmia työssä pitää ottaa huomioon.”
Anni Muukkonen
Viestinnän suunnittelija, Liikenneturva

Sujuvuutta asiakaskeskeiseen sisällöntuotantoon

Nykyaikainen verkkopalvelu ei ole koskaan valmis, vaan sivustoa, sen rakennetta ja sisältöä pitää voida kehittää jatkuvasti analytiikan ja asiakasymmärryksen pohjalta. 

Halusimme tuoda asiakaskeskeisyyden entistä tiukemmin osaksi sivuston pitkäjänteistä kehitystyötä. Konseptointityön aikana perehtyimme erilaisiin menetelmiin, joiden avulla asiakas voi tutkia, havainnoida ja osallistaa kohderyhmiään sisältöjen ja sivuston kehittämiseen.

Sivuston teknisempi konsepti puolestaan suunniteltiin siten, että asiakasymmärrykseen pohjautuvat muutokset olisi nyt ja tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa mahdollisimman pitkälle ketterästi ja talon omin voimin. Esimerkiksi erityyppisiä sivuja täytyy voida koostaa vapaasti ilman kiinteitä sivurakenteita. Sisällön- ja sivustonhallinnan konseptin keskiössä olivat erilaiset moduulit, joiden avulla esimerkiksi uusien aihekohtaisten sivujen koostaminen ja liittäminen rakenteeseen onnistuvat ilman teknistä kehitystä. 

Koska sisältöä ja aihealueita on paljon, luotiin sisällöille metadatamalli, jonka avulla sisällöt on helppo luokitella, hallinnoida ja julkaista. Luokittelun avulla sivustolle on helppo tehdä sisältökoosteita ja esimerkiksi nostaa artikkelien yhteyteen muita samaan aiheeseen liittyviä kirjoituksia jopa täysin automaattisesti. 

Huolella mietitty kilpailutusmateriaali auttaa varmistamaan laadukkaan lopputuloksen

Julkisten hankintojen kilpailutuksessa huolella laadittu kilpailutusmateriaali on erittäin tärkeässä roolissa, joten autoimme Liikenneturvaa myös sen valmistelussa. Tarjouspyyntöjen on oltava pisteytettävissä objektiivisesti ja kuitenkin samaan aikaan toimittajien välille on saatava selkeitä ja perusteltuja eroja. 

Huolellinen vaatimusmäärittely myös vähentää tarjousten määrää ja arviointiin tarvittavaa aikaa. Liikenneturvan verkkosivu-uudistuksen konseptointiosuuden vaatimusmäärittelyn ansiosta tarjouspyynnöt pystyttiin rajaamaan tiettyyn teknologiaan, jolloin kilpailutusvaiheessa voidaan keskittyä kumppanin näkemyksellisyyden arviointiin. Näin tarjouspyyntöjen läpikäyminen ja pisteyttäminen on nopeaa ja sujuvaa. 

“Loihde Advancen kanssa työskentely on todella sujuvaa. Heidän kanssaan oli todella helppo tehdä töitä ja heidän asiantuntijuutensa on todella vahvaa. Pystyin luottamaan heihin kaikessa.”
Anni Muukkonen
Viestinnän suunnittelija, Liikenneturva