Skip to content

Lemminkäinen - Palveluportaali tukee liiketoimintaa

Lemminkäinen Talotekniikka on liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin talotekniikan asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittaja. Se on yksi innovatiivisimmista yrityksistä toimialalla ja suunnittelee sekä tuo uusia palveluita markkinoille palvellakseen asiakkaita paremmin. Perustan uusille palveluille muodostaa Green and Safe -palveluportaali, joka luotiin yhteistyössä Loihde Analyticsin kanssa.

Loihde Analytics toimitti portaalin Lemminkäiselle kokonaisprojektitoimituksena. Loihde Analyticsin vastuulla oli projektisuunnittelu ja -koordinointi, vaatimusten keruu, laitteistomääritykset, kehitys ja käyttöönotto sekä käyttöönoton jälkeen myös järjestelmän tuki ja ylläpito.

Anssi Laaksonen, Liiketoimintajohtaja, Lemminkäinen Talotekniikka: Loihde Analytics on hyvin ammattimainen kumppani. Projekti valmistui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa sekä tuotti juuri sen, mitä tarvitsimme.

*Hankkeen toimitti Eximia BI, joka yhdistyi Loihde Analyticsiin 2017.