Skip to content

Lumene - Tuki- ja ylläpitopalvelu tehostaa datan hyötykäyttöä

Loihde Analytics on toiminut Lumenen kumppanina vuodesta 2013. Yhteistyö käynnistyi tiedolla johtamisen hankkeella, jossa kartoitettiin liiketoimintatarpeet ja vaatimukset uutta BI-ratkaisua varten. Loihde Analytics arvioi työpajojen avulla eri teknologia- ja arkkitehtuurivaihtoehtoja sekä muodosti tiekartan uuden BI-ratkaisun käyttöönottamiseksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettiin BI-ratkaisun suunnittelu, implementointi ja käyttöönotto. Hankkeessa hyödynnettiin ketteriä menetelmiä, ja kokonaistoimitus sisälsi projektinhallinnan, ratkaisukonsultoinnin, suunnittelu- ja toteutustyöt sekä pääkäyttäjien koulutukset.

Ratkaisu siirtyi toteutusvaiheen jälkeen Loihde Analyticsin tuki- ja ylläpitopalvelun piiriin ja vuosien kuluessa ympäristöä on tarvittaessa myös päivitetty. Viimeisimpänä suorituskyvyn takaamiseksi ja parantamiseksi toteutettu laajempi palvelinpäivitys.

Tietovarasto- ja raportointiratkaisu rakennettiin heti alusta alkaen täyttämään liiketoiminnan vaatimukset. Ratkaisu mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan vakio- ja ad hoc -raportoinnin, tietojen visualisoinnin sekä automaattisen raporttien jakelun. Ratkaisu sisältää useita integraatioita sekä ydin- ja ohjaustietojen hallinnan.

*Alkuperäisen hankkeen toimitti Eximia BI, joka yhdistyi Loihde Analyticsiin 2017.

Katsaus nykytilanteeseen

Lumene panostaa pitkäaikaisiin kumppaneihin ja on erittäin tyytyväinen niin Loihde Analyticsiin luotettavana kumppanina kuin myös toimitettuun ratkaisuun. Alkuperäinen määrittely ja valitut työvälineet ovat vastanneet hyvin tiedolla johtamisen tarpeita myös pitkällä aikavälillä, ja ratkaisu on nyt Loihde Analyticsin tuki- ja ylläpitopalvelun piirissä.

”Jatkuva tuki- ja ylläpitopalvelu on ollut äärettömän hyvä ja joustava ratkaisu”, toteaa Lispe Tammivaara, Lumenen Head of IT. Vaikka Lumenella tehdään paljon asioita itse, tarvitaan omien rajallisten resurssien lisäksi ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. ”Siinä, mitä ei osata itse tehdä, käännytään Loihde Analyticsin puoleen. Ongelmia ratkotaan heti ja ratkaisua kehitetään pyyntöjen mukaisesti”, kertoo Lispe Tammivaara.

Loihde Analyticsista on saatavilla asiantuntijoita tueksi ympäristön ylläpitotehtäviin, kehitystyöhön sekä tarvittaessa myös kouluttamiseen. Jatkuvan palvelun avulla kaikki hoituu, ja esimerkiksi loma-aikoina on saatavilla tukea ratkaisun ylläpitoon.

Miten tästä eteenpäin

Lumenelle raportointiratkaisun toimivuus on ehdottoman tärkeää, sillä se on keskeisessä roolissa tiedolla johtamisessa. Sen avulla päästään käsiksi dataan ja nähdään liiketoimintatietoa sellaisessa muodossa, että sitä voidaan aidosti hyödyntää päätöksenteossa, kertoo Lispe Tammivaara.

Loihde Analyticsin jatkuva tuki- ja ylläpitopalvelu on Lumenelle toimiva ratkaisu, ja sillä jatketaan. Yhteistyö on vuosien varrella ollut tiivistä, helppoa ja joustavaa. Lumenen kanssa pitkään työskennelleet Loihde Analyticsin asiantuntijat tuntevat toimintamallimme ja -ympäristömme sekä muut kumppanimme, mikä tuo yhteistyöhömme merkittävän lisäarvon, summaa Lispe Tammivaara.