Skip to content

MTV Uutiset -palvelun siirto pilveen ja ylläpitomallin tehostaminen

Loihde Advance auttoi suunnittelemaan ja toteuttamaan MTV Uutiset -palvelun siirron kustannustehokkaaseen ja joustavaan pilvi-infrastruktuuriin. Huolellisesti suunnitellun migraation ansiosta kehitystyölle vapautui aikaa tuotannon ylläpidolta, palvelun joustavuus lisääntyi ja käyttäjäkokemus parantui.

Haaste: palvelun infrastruktuurin ylläpito söi aikaa ja rahaa kehitystyöltä

MTV Uutisissa oli tunnistettu tarve uudistaa palvelun ylläpitovastuita sekä sisällönhallinnan ja -jakelun infrastruktuuria. Siitä haluttiin tehdä kustannustehokkaampi ja joustavampi ja samalla sujuvoittaa käyttäjäkokemusta. Uudistukset edellyttivät käytössä olleen infrastruktuurin modernisoimista, ja ratkaisuksi valittiin Amazonin pilvipohjainen AWS-ympäristö.

Muutosta suunniteltaessa MTV:llä päätettiin myös eriyttää infrastruktuurin ja siellä toimivien sovellusten ylläpitovastuita sekä selkeyttää kehitystiimin toimenkuvaa. Tavoitteena oli, että tuotannon ylläpitämisestä vapautuisi merkittävästi aikaa kehitystyöhön. Työn ratkaisusuunnittelijaksi ja projektin vetäjäksi valittiin Loihde Advance, MTV:n pitkäaikainen yhteistyökumppani.

– Loihde Advance oli luonnollinen valinta kumppaniksemme, koska heidän konsulttinsa tunsivat teknisen ja kaupallisen toimintaympäristömme
hyvin ja olivat suoriutuneet aiemmista migraatiohankkeistamme menestyksekkäästi. Myös Loihde Advancen asiantuntemus ja kokemus uusien teknologioiden hyväksikäytöstä modernien kuluttajaverkkopalveluiden kehityksessä painoi vaakakupissa merkittävästi, kertoo MTV:n digitaalisten palvelujen johtaja Jyri Kyllönen.

Ratkaisu: huolellisesti suunniteltu ja ketterästi toteutettu siirtyminen pilvi-infrastruktuuriin

Loihde Advance laati migraatioprojektin suunnitelman ja koordinoi muutostöiden toteuttamista. Teknisistä ratkaisuista vastasivat MTV:n kumppaniyritykset, eli kokonaisuus toteutettiin monitoimittajaperiaatteella. Kumppanit muodostivat yhtenäisen tiimin, joka vastasi kaikkien osa-alueiden tekemisestä.

Loihde Advance lähti toteuttamaan migraatiohanketta Lean Agile -periaatteiden pohjalta. Koska ketterät työskentelymenetelmät olivat MTV:lle ja tiimiläisille entuudestaan tuttuja, kehitystyössä päästiin etenemään nopeasti. Loihde Advance huolehti työn aikatauluttamisesta, backlogin hallinnasta ja dokumentoinnista sekä vastasi tiimin toiminnan kehittämisestä ja riskienhallinnasta. Kaikkien työ tähtäsi yhteiseen päämäärään: kustannustehokkuuteen ja joustavuuteen sekä aiempaa ketterämpään ja nopeasyklisempään muutosten julkaisukäytäntöön.

– Uutispalvelun uudistaminen vaati hyvin tarkkaa suunnittelua ja hyvää yhteistyötä niin tiimin sisällä kuin eri sidosryhmien kanssa. Uutistoimitukselle on kriittistä, että palvelu on uudistustöidenkin aikaan käytössä loppukäyttäjille ja sisällöntuotanto voi jatkua häiriöttömästi, kertoo Nino Ilveskero, projektista vastannut Loihde Advancen johtava konsultti.

Vaaditut koodimuutokset ja muu tekninen tekeminen pystyttiin toteuttamaan onnistuneen suunnittelutyön ansiosta niin, että lyhyitä käyttökatkoja oli vain yöaikaan, eikä loppukäyttäjille aiheutunut merkittävää haittaa.

Tulokset: nopeampi, luotettavampi ja aiempaa helpommin kehitettävä palvelu

Työn lopputuloksena sekä MTV Uutisten sisällöntuotanto että jakelu siirrettiin AWS-infrastruktuuriin joulukuussa 2017. Siirto oli samalla askel kohti MTV Uutisten eriyttämistä omaksi palvelukseen, joka toteutettiin lokakuussa 2018.

Siirron yhteydessä käyttöön tuotiin runsaasti uutta teknologiaa ja työkaluja. Uuteen ympäristöön suunniteltiin myös uusi toimintamalli ja selkeytettiin eri osapuolten vastuita. Lisäksi kehitystiimille synnytettiin runsaasti uutta osaamista ja luotiin uusi tukimalli koko palvelulle.

– MTV Uutisten AWS-migraation tavoitteet ylitettiin kustannustehokkuuden osalta. Tähän toki vaikutti osin Bonnier-konsernin neuvotteluasema Amazonin suhteen, mutta myös projektiryhmän ratkaisusuunnittelu. MTV Uutisten infrastruktuurin ja sovellusten hallinta sekä roolitus kumppaniemme kesken on selkeä ja toimintamalli virtaviivainen, juuri kuten olimme alun perin tavoitteeksi asettaneetkin, Kyllönen sanoo.

Muutostöiden huolellinen dokumentointi helpotti ja hyödytti palvelun jatkokehittämistä, jolle varautui nyt aiempaa enemmän resursseja. MTV Uutisten eriyttämisen yhteydessä toteutettiin myös sisällöllisiä ja ulkoasullisia muutoksia. Loihde Advance jatkoi kumppanina tässä kehitystyössä.

AWS-pilvi-infrastruktuuriin siirtymisen hyödyt pähkinänkuoressa

  • Aiempaa kustannustehokkaampi infrastruktuuri
  • Palvelun joustavuus – helposti skaalattavissa
  • Parempi käyttäjäkokemus: palvelu on nyt nopeampi ja luotettavampi
  • Jatkokehittämisen helpottuminen