Skip to content

Tuotetiedon MDM-kehittäminen

Loihde Advance toteutti tuotetietojen hallintaa tehostavan Master Data -ratkaisun Funster ja Lamina Importille, jotka edustavat lukuisia tuotemerkkejä, muun muassa tunnetuimpia lumilautailubrändejä.

Haaste: useat tietojärjestelmät ja tuotetietojen päivittämisen työläys

Funster ja Lamina Importilla on useita tietojärjestelmiä, joissa käsitellään tuotetietoja. Toiminnanohjausjärjestelmä, verkkokauppa ja kassajärjestelmä tarvitsevat kaikki samoja tuotteen perustietoja. Perustietojen on oltava kaikissa järjestelmissä yhteneväiset ja tietojen on löydyttävä samanaikaisesti niistä kaikista.

Aikaisemmin tuotetiedot oli luotu kuhunkin järjestelmään manuaalisesti niin, että oli tarvittu useita työläitä ja virheille alttiita työvaiheita. Jatkuvana haasteena oli tietojen yhdenmukaistaminen ja siirtäminen yrityksen omiin järjestelmiin, koska tuotteiden toimittajat tarjoavat tietoja omista tuotteistaan erilaisissa formaateissa.

Kukin tavarantoimittaja toimitti tiedot kauden tuotevalikoimasta sähköisesti, yleensä Excel-taulukoina. Kausikohtaisten nimikkeiden määrä saattoi olla jopa 100 000. Olemassa olevat järjestelmät käsittelevät tuotteita eri tavoin. Esimerkiksi kokolajitelmien hallitseminen vaihtelee järjestelmittäin.

Ratkaisu: tuotetietojen hallintaprosessia tehostava master data -ratkaisu

Loihde Advance helpotti tuotetietojen hallintaprosessin työläyttä luomalla Master Data -ratkaisun, jossa hyödynnetään Talendin avoimen lähdekoodin MDM- ja data integraatio -työkaluja. Uudistetussa prosessissa tuotteet perustetaan standardoidusti tuotemasteriin, josta ne jaetaan edelleen tietoja tarvitseville järjestelmille.

Ratkaisusuunnittelutyö koostui seuraavista osa-alueista:

  • Strategia: Business casen arviointi, hankesuunnitelman teko sekä ylätason arkkitehtuurisuunnittelu.
  • Prosessisuunnittelu: Tiedon luonti- ja käsittelyprosessien kuvaaminen, prosessien integrointi olemassa oleviin myynti- ja tilaustoimitusprosesseihin
  • Määrittely ja ratkaisukonsepti: Vaatimusmäärittely, konseptointi, tietomallin ja -standardin määrittely, Talend MDM- ja DI-työkalujen konfigurointi.
  • Jalkautus: Koulutus ja käyttöönoton tuki

Tulokset: vähemmän manuaalista työtä, helpommin yhdistettävät tiedot

MDM-ratkaisun ansiosta manuaalisen työn määrä on vähentynyt merkittävästi. Tuotetiedot ovat standardoidut ja tiedon laatu on parantunut. Raportoinnissa voidaan yhdistää tiedot eri järjestelmistä ja myyntikanavista. Ja mikä tärkeintä, tuotteiden myynti voidaan aloittaa nopeammin.