Skip to content

Vastuu Group kehittää data-arkkitehtuuriaan uuden toimintamallin avulla

Loihteen työntekijöitä toimistolla.

Vastuu Groupin tavoitteena on helpottaa yritysten arkea. Yritys edistää etenkin rakennetun ympäristön digitalisaatiota ja auttaa alalla toimivia yrityksiä lain velvoitteiden hoidossa. Vastuu Group haluaa tarjota palveluistaan kertyneen datan kaikkien saataville, jotta alan kehittäminen ja kehittyminen olisi helpompaa. Yritys rakentaa luotettavan datan avulla parempaa ja kestävämpää elämää ihmisille ja ympäristölle.

Data ja sen hallitseminen ja hyödyntäminen ovat Vastuu Groupin toiminnassa avainasemassa. Niinpä yritys halusi lähteä kehittämään data-arkkitehtuuriaan omiin ja asiakkaidensa tarpeisiin parhaiten sopivaksi. Ensin täytyi kuitenkin määrittää sopiva toimintatapa ja työkalut arkkitehtuurin kehittämiselle. Tätä varten Loihde Advancen asiantuntijat liittyivät mukaan tiimiin.

Mihin ongelmaan haettiin ratkaisua?

Vastuu Groupin lukuisista eri palveluista löytyi paljon dataa, mutta toimivaa data-arkkitehtuuria ei vielä ollut. Yritys halusi kehittää selkeän kokonaiskuvan siitä, mitä dataa missäkin järjestelmässä on, miten sitä voitaisiin hyödyntää parhaiten eri tilanteissa, kenellä datan omistajuus on ja miten dataan vaikuttavien muutosten kohdalla toimitaan.

Yhteisen projektimme tavoitteeksi asetettiin siis systemaattisen data-arkkitehtuurin kuvaamistavan muodostaminen sekä toimintamallin määrittely data-arkkitehtuurin kehittämiselle.

Asiakaslaskenta pilottina uudelle toimintamallille

Aluksi kehitimme Vastuu Groupin kanssa projektisuunnitelman, joka koostui viidestä sprintistä. Lähdimme liikkeelle selvittämällä Vastuu Groupin nykytilan, eli mikä toimintamalleissa on kunnossa ja mikä vaatii kehittämistä. 

Uuden toimintamallin muodostamiseen käytettiin liiketoiminnallisena kokonaisuutena asiakaslaskentaa, sillä se oli Vastuu Groupille ajankohtainen ja kiinnostava aihe. Liikkeelle lähteminen rajatun aihealueen näkökulmasta on myös sujuvampaa ja samaa toimintamallia voi myöhemmin hyödyntää minkä tahansa datakokonaisuuden kanssa.

Kun suunnitelma oli selvillä, pidimme ensimmäisen työpajan, jossa määriteltiin, mistä asiakaslaskenta Vastuu Groupilla koostuu ja mitä tarpeita siihen liittyen on. Rakensimme myös asiakaslaskennan näkökulmasta muun muassa liiketoimintasanastoa ja käsitemallin, sekä määrittelimme asiakaslaskentaan liittyvät sidosryhmät ja arvolupauksen.

Seuraavaksi selvitimme työpajan avulla, millaisia asiakaslaskentaan liittyviä tietojärjestelmiä Vastuu Groupilla on käytössään ja miten tieto virtaa järjestelmien välillä. Lisäksi perehdyimme tiedon mahdollisiin laatuhaasteisiin ja hahmottelimme tavoiteltavan ylätason data-arkkitehtuurin.

Kun suunnitelmat oli hiottu ja haluttu data-arkkitehtuuri kuvattu, rakensimme suunnitelmien pohjalta toimintamallin arkkitehtuurin kehittämistä varten. Koostamamme dokumentti toimii ohjeena ja suosituksena sille, miten data-arkkitehtuuri otetaan huomioon, kun uusia projekteja toteutetaan.

Projektin tulokset

Sujuvalla yhteistyöllä projekti saavutti kaikki tavoitteensa. Nyt Vastuu Groupilla on nykytila-analyysin, uuden arvolupauksen ja tavoitteiden pohjalta luodut data-arkkitehtuurin kuvaukset sekä systemaattiset toimintatavat ja soveltuvat työkalut arkkitehtuurin kehittämiselle. Näin varmistetaan, että data osataan jatkossakin ottaa oikealla tavalla huomioon kehityshankkeissa.

Yhteistyö Loihde Advancen ja Vastuu Groupin välillä sujui erittäin hyvin toimivan kommunikaation, molemminpuolisen vankan asiantuntemuksen sekä tarkkojen taustaselvitysten ja suunnitelmien ansiosta. Asiakas oli erittäin tyytyväinen asiantuntijoidemme työhön ja projektin lopputulokseen, jota voidaan soveltaa laajasti erilaisiin tilanteisiin.

”Erityisen tyytyväisiä olimme heidän järjestelmälliseen ja hyvin organisoituun lähestymistapaansa, mikä näkyi niin työpajoihin valmistautumisessa ja niiden pitämisessä kuin myös asioiden dokumentoinnissa. Tämän työn pohjalta pystymme nyt jatkamaan itsenäisesti eteenpäin ja tulevaisuudessa teemme varmasti lisää yhteistyötä”, sanoo Vastuu Groupin CTO Ilkka Anttonen.

Tämän data-arkkitehtuurin kehittämisprojektin jälkeen, helmikuussa 2023, lähdimme yhdessä Vastuu Groupin kanssa tekemään Microsoft Purview proof of concept -jatkoprojektia, jossa koeistettiin, miten Purview-datakatalogityökalu sopii Vastuu Groupille ja minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä se yritykselle tarjoaa.