Skip to content

Business agility & adaptability​

Autamme organisaatiota toimimaan paremmin nopeasti muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa.

Loihde_advance_hero_01
Loihde_some (72)

Business agility & ability auttavat nostamaan asiakaskokemuksen tai tuotteen käyttökokemuksen uudelle tasolle.

Business agility & adaptability luo organisaatiollesi paremman tavan toimia ihmiskeskeisesti luoden parempaa työtyytyväisyyttä mahdollistaen oppimisen ja yhteisen kehittymisen. Tällöin kaikki kokevat tuottavansa arvoa asiakkaalle.

​Saat uudet tuotteet ja palvelut nopeammin markkinoille ja ne toimivat kuten asiakkaat haluavat.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

Me osaamme auttaa asiakasta löytämään ne avainteemat, joiden ansiosta asiakas löytää oman onnistumisensa kulmakivet. ​

Jatkuvan oppimisen arvontuottoon keskittyvä lähestymistapamme auttaa asiakasta löytämään ja tunnistamaan avainarvovirtansa sekä ne avainrakenteet ja avainkäytänteet, joilla organisaatio löytää oman identiteettinsä, omat arvonsa ja oman sujuvan tapansa tuottaa arvoa niin asiakkailleen kuin omille ihmisilleen. ​

Optimaaliset, kokonaisvaltaiset toimintamallit rakennetaan neljällä eri tasolla:​

tech-stack-2_tech-stack-2

Arvovirtojen mallinnus ja niihin liittyvät arvot, rakenteet, toimintamallit, mukaan lukien mahdollistava johtaminen.​

advance_analytics

Data, mittarit ja tiedolla johtaminen.

database

Jatkuvan yhdessäoppimisen, jaetun johtajuuden-, rakenteellisten- sekä järjestelmäkyvykkyyksien kehittäminen sekä projektihallinnan roolit ja käytännöt.​

advance_data-connect

Toteutuksen- ja päätöksenteon rutiinit sekä avainrakenteet.

Kuinka voimme auttaa?

Luomme organisaatiollesi toimintaa, joka parantaa prosessit virtaaviksi, työntekijät sitoutumaan omaan työhönsä ja siten parempaa asiakaskokemusta.
Loihde_some (10)

Mitä teemme business agilityn ja adaptabilityn ​parissa?

Vision  & mission Luonti​

Lean ja ketterien menetelmien viitekehykset​

Lean kulttuuri ja arvot​

Six Sigma / Lean Six Sigma​

Business Model Arkkitehtuuri / Operativiiset toimintamallit

Lean päivittäisjohtaminen / Jatkuva oppiminen​

Product Owner​
Scrum Master​
Project Manager / Program Director​
Agile Coach / Lean Coach​

Kaizen Coach / Green and Black Belt​
SAFe roolit​
Change Leader / Executive Coach ​
Facilitator / Trainer ​

Miten business agilityä & adaptabilityä​ hyödynnetään?

Mitä tehdään?

 • Luodaan jatkuvasti kehittyvä suorituskyky (virtaustehokkuus)​

 • Luodaan ja saavutetaan yhdessäoppiva kulttuuri ja sen rakenteet

 • Keskitytään asiakaskeskeisyyteen​

 • Muodostetaan yrityksen arvovirrat ja avainarkkitehtuuri (business architecture)​

 • Tuotetaan ketterää liiketoimintaa​

 • Synnytetään jaettu johtajuus ja mahdollistava johtaminen​

 • Mahdollistetaan toteutuva strategia ​

Mitä arvoa tuotetaan? 

 • Jatkuvasti kehittyvä työntekijätyytyväisyys (EX) sekä asiakaskokemus (CX)​

 • Insight / Foresight / skenaariot / päätöksenteon kyvykkyys (ennakointi)​

 • Optimaalinen aika ideasta arvoon (idea-to-value, JIT)​

 • Sujuva uuden palvelun ja/tai tuotteen ramp-up (time-to-market)​

 • Tehollisuus (Efficacy)​

 • Taloudellinen kestävyys (nopea ROI, korkeammat katteet)​

 • Kyky jatkuvaan uudistumiseen ja mukautuvuuteen (KANO- periaate)​

Ota yhteyttä