Skip to content

Strategia ja tiedolla johtaminen​

Muutosta edistettäessä on tärkeää olla rohkea ja jatkuvasti hereillä.

Loihde_advance_hero_09
Loihde_some (28)

Strategian muodostamisessa ja sen toteutumisen seurannassa johdetaan oikealla tiedolla.

Dataa ja tietoa tulee saattaa käytettäväksi liiketoiminnassasi. Datan merkitys strategian onnistumisen mittaamisessa tulee olla kaikkien yhteistä omaisuutta.

Entä tulevaisuus: mihin käytössä olevat voimavarat kannattaa suunnata?

Me autamme sinua oikeiden strategisten valintojen tekemisessä ja strategian toteutumisen mittamisessa.​


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Meillä on 20 vuoden kokemus datan, teknologian ja toimintamallien kehittämisestä liiketoiminnan hyödyksi.

code

Olemme aidosti konsultoiva kumppani, jolla ei ole teknologisia rajoitteita, vaan pakki täynnä työkaluja erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

advance_analytics

 Emme viisastele ja tuota tarpeettomia esityksiä vaan osallistamme ja haluamme viedä asioita käytäntöön.

advance_data-connect

Kasvatamme tiedolla johtamisen osaamista ja ymmärrystä koko organisaation tasolla.

Kuinka voimme auttaa?

Hyvä strategiaprosessi nostaa esille organisaation tavoitteiden onnistumisen kannalta keskeiset elementit. Nykypäivänä liiketoimintastrategian onnistumiseen vaikuttavat ne valinnat joita tehdään mm. johtamiskäytäntöjen, datan, teknologian ja IT:n näkökulmasta. Ei ole saman tekevää miten tiedolla johtaminen ja sen vaatimat kyvykkyydet näkyvät organisaatiossa.

Hyvin fasilitoitu ja osallistava strategiaprosessimme tunnistaa liiketoiminnalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää dataohjautuvuuden kehittämistä, tehokasta datan hyödyntämisprosessia sekä auttaa priorisoimaan näihin liittyvät kehittämiset.​

Loihde_some (11)

Mitä teemme?

Me fasilitoimme osallistavan strategiaprosessin, jonka lopputuloksena kiteytyy organisaation tarvitsemat painopistealueet sekä prioriteetit. Sen avulla tunnistetaan ne painopisteet mm. tiedolla johtamisesta, IT:stä, ja operatiivisen toiminnan kehittämisestä jotka tukevat organisaation strategian toteutumista ja liiketoiminnan tavoitteita. Osallistavan prosessin kautta johto ja henkilöstö sitoutuvat kehittämiseen. Teemme maturiteetikartoituksia. Tarjoamme jatkuvia Advisor palveluita.​

Miten strategiaa ja tiedolla johtamista hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Luodaan selkeä strategia painopisteineen ja tavoitteineen​

  • Osallistetaan ja luodaan laaja-alaista ymmärrystä organisaatiossasi​

  • Muodostetaan kuva lähtötilanteesta ja nykyisestä maturiteetistä suhteessa tavoitetasoosi​

  • Luodaan priorisoidut kehityskohteet ja realistisen etenemissuunnitelman​

  • Jatkuva Advisor-palvelumme tukee pitkäjänteisesti kehityspolkusi toteutusta​

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Selkeästi kuvattu strategia ja sen painopisteet auttavat koko organisaatiota priorisoimaan tekemistä ja saavuttamaan tavoitteet​

  • Ohjaat käytössä olevat voimavarasi sinne, missä ne tuottavat eniten arvoa​

  • Luot selkeitä toimintamalleja ja organisaation jossa ihmiset voivat hyvin​

Ota yhteyttä