Skip to content

Tietosuojaseloste

Loihde Oyj ja sen konserniyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Loihde Analytics Oy ja Loihde Advisory Oy toimivat yhdessä nimen Loihde Advance alla. Edellä mainitut yhtiöt ovat kuitenkin toistaiseksi erillisiä yhtiöitä ja toimivat erillisinä rekisterinpitäjinä, mistä syystä tältä sivulta löytyvät linkit molempien yhtiöiden tietosuojaselosteisiin.

Loihde Advisory - Tietosuojaseloste 

Loihde Analytics - Tietosuojaseloste