Skip to content

Loihde Analytics - tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 1.9.2021.

Tämä on Loihde Analytics Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerromme henkilötietojesi käsittelyn periaatteista. Selosteesta käy ilmi muun muassa mitä henkilötietoja keräämme sekä miten ja mihin tarkoituksiin me niitä käsittelemme ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden sekä henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme siitä, että meillä on henkilötietojen keräämiseen aina lain edellyttämä peruste. Emme kerää henkilötietoja tarpeettomasti, emmekä säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun sopimus tai laki niin vaatii. Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja sitoudumme noudattamaan kaikkea henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä. Saatamme päivittää tässä tietosuojaselosteessa ilmoittamiamme tietoja, joten pyydämme sinua vierailemaan tällä sivulla ja tarkistamaan tietosuojaselosteemme silloin tällöin.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Loihde Analytics Oy (Y-tunnus 1645592-3)
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
contact(at)loihde.com
Katja Ahola, toimitusjohtaja, Loihde Analytics Oy

Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeusperusteiden perusteella

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palveluidemme tarjoaminen, toimittaminen ja asiakashallinta, palveluidemme kehittäminen, palveluiden markkinointi ja viestintä, rekrytointi ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Sinusta kerättävät henkilötiedot tulevat rekisteriimme pääasiassa loihdeanalytics.com-sivustolta itse täyttämiesi lomakkeiden ja tapahtumailmoittautumisten kautta. Saatamme saada sinun henkilötietojasi myös yrityksesi yhteyshenkilöiltä. Keräämme henkilötietojasi mahdollisesti myös julkisista lähteistä, rekistereistä tai sosiaalisen median kanavista. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoja palveluiden Snoobi Analytics ja Google Analytics kautta. Näitä tietoja käytetään sivustomme kehittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisteriimme tallennettavien asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja ovat:

  • Henkilön nimi, titteli, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Instagramin käyttöön liittyvät tiedot.
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  • Muut henkilön itse toimittamat tiedot

Rekisteriimme tallennettavien työnhakijoiden henkilötietoja ovat:

  • Työnhakijan yhteystiedot
  • Ansioluettelo ja hakemus
  • Muut työnhakijan itse toimittamat tiedot

Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin niiden käyttötarkoitus tai sopimus vaatii. Myös lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, saattaa vaikuttaa kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen säilyttämisaikoihin. Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti kuuden vuoden ajan ja tietyissä tilanteissa kymmenen vuoden ajan riippuen sovellettavasta lain säännöksestä. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää palveluiden Snoobi Analytics ja Google Analytics evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät verkkoselaimiin ja jotka tallentuvat verkkoselaimiin. Näitä tietoja käytetään verkkosivustollamme käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen ja optimointiin.Käyttäessäsi internet-sivustojamme hyväksyt evästeiden tallentamisen koneellesi. Useimmat internetselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus estää evästeiden käyttö internetselaimesi asetuksista. Tällöin hyväksyt, että tämä saattaa vaikuttaa joidenkin palveluiden käyttöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietojasi luottamuksellisesti eteenpäin kolmansille osapuolille tai alihankkijoille. Alihankkijoina toimivat tyypillisesti asiakashallinnan palveluntarjoajat tai henkilötietojen tallennukseen tarkoitetut palvelut. Varmistamme, että tällaisia tietoluovutuksia sitovat sopimukset, jotka turvaavat tietosuoja- ja salassapitovaatimukset. Jos siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme että siirto tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi sopimalla käsittelyyn ja luottamuksellisuuteen liittyvistä asioista Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Saatamme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille myös lain ja sopimusvelvoitteiden myötä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun säilytämme henkilötietojasi internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sinun oikeutesi

EU:n tietosuoja-asetus takaa sinulle rekisteröitynä monia oikeuksia, joita käyttämällä voit useissa tilanteissa vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Ensinnäkin, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, on sinulla oikeus peruuttaa tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa.

Lisäksi sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut henkilötietosi ja saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi oikaisemista ja saada virheellinen tieto korjattua tai puutteellinen tieto täydennettyä.

Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot. Meillä on velvollisuus tietojesi poistamiseen, jos tietojesi käsittelemiselle ei enää ole laillista perustetta, tai jos niiden säilyttämiseen liittyvä lain säännökseen tai sopimukseen perustuva velvoite on päättynyt. Meillä on myös velvollisuus tietojesi poistamiseen, jos käsittely on perustunut suostumukseesi ja olet peruuttanut sen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tilanteissa oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla on ensinnäkin oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisäksi sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun, eikä käsittelylle ole sellaista huomattavan tärkeää syytä, joka syrjäyttäisi etusi tai oikeutesi eikä käsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tietojen siirtämiseen: Sinulla on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada meiltä sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, tulee sinun lähettää pyyntö osoitteeseen contact(at)loihdeanalytics.com. Kirjoita viestiin nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja liitä viestiin kopio ajokortista, passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Ryhdymme pyyntösi perusteella toimenpiteisiin viivytyksettä ja ilmoitamme sinulle oikeuksiesi käyttämistä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden sisällä pyyntösi vastaanottamisesta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Suomessa valitus osoitetaan tietosuojavaltuutetulle, jonka verkkosivun löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.