Skip to content

Tolkkua tekoälyyn – jakso 2: luottamus

loihdeai

Loihteen tekoälypodcastin toisessa jaksossa otimme käsittelyyn ensimmäisen toimintahäiriön, luottamuksen puutteen. Mielenkiintoista on se, että myös luottamuksen voi määritellä monella tavalla, joten myös luottamuspulan voi tulkita monin eri tavoin. Podcastissa tarkastelemme asiaa kuitenkin Lencionin linssien läpi, joten tässä pari lainausta kirjasta “Viisi toimintahäiriötä tiimissä”:

Luottamus on aivan keskeistä toimivalle, yhtenäiselle tiimille. Ilman sitä tiimityö on miltei mahdotonta.”

”Tiimin rakentamisen yhteydessä luottamus on tiimin jäsenten keskinäistä uskoa siihen, että toisten aikeet ovat hyvät ja ettei ryhmän piirissä ole mitään syytä olla puolustuskannalla tai varovainen.”

”Jos tiimistä puuttuu luottamus, tiimin jäsenet haaskaavat kohtuuttomasti aikaa ja voimia hallitakseen käytöstään ja vuorovaikutustaan ryhmän piirissä. Heillä on taipumus pelätä tiimipalavereita, eivätkä he hevillä ota riskejä pyytäessään tai tarjotessaan apua.”

Luottamus ei siis ole kaikkein selkein asia määritellä ja on tärkeää pystyä erottelemaan, millaisesta luottamuksesta on kyse. Me podcastin juontajat, Anita ja Jouni, esimerkiksi pystymme vahvasti luottamaan toisiimme. Keskinäinen kollegiaalinen luottamus on siis yksi luottamuksen aspekti. Mutta mitäs sitten, kun työpariin lisää yhden, eli tehdäänkin tiimi? Määritelmää on luottamukselle ja sen tarpeelle on mietittävä uudelta kantilta. Luottamus tarkoittaa sitä, ettei tiimin jäsenten tarvitse keplotella ja manipuloida, vaan tiimissä voidaan luottaa kaikkien pyrkivän yhteiseen hyvään. Luottamus työparin kesken on siis eri asia, kuin tiimiluottamus, ja tämä on hyvä pitää mielessä. 

Voiko tekoälyyn luottaa?

Lencionin teorioissa on kyse ihmisten välisestä luottamuksesta. Käymme podcastissa kuitenkin läpi myös sitä, miten voimme luottaa tekoälyyn. Tekoäly on siitä mielenkiintoinen työkalu, että se oppii ja soveltaa itsekin sen lisäksi, mitä sille koulutetaan. Millainen on luotettava tekoäly ja miten voimme luottaa siihen ja sen tekemisiin? Ja mitäs jos data on hassua tai epäluotettavaa? Paljon kysymyksiä on ilmassa ja näihin pohdimme skenaarioita ja vaihtoehtoja. Lopputulema yleisesti kuitenkin on, että kun tekoälyä käytetään oikein ja vastuullisesti, on siihen luottaminenkin helpompaa. 

Tekoälyn rakentavat lopulta aina ihmiset. Vaikkakin algoritmit ja koneoppiminen tarkoittaa sitä, että tekoäly oppii myös itsekseen, niin ihminen on niiden oppimasta vielä toistaiseksi vastuussa. Millainen yrityskulttuurin tulisi sitten olla, kun firmassa tehdään itse uutta tekoälyä? Organisaatiossa voi olla useitakin eri osastoja, ja jokaisella on omia tavoitteitaan. Podcastissa teorisoidaan ja pohditaan kuvitteellisten esimerkkien kautta, miltä luottamuspulaisen organisaation mahdollisuus epäonnistua tai onnistua tekoälyn käyttöönotossa näyttää. Jaksossa kuullaan myös ehdotus luottamusharjoituksesta tekoälyn ja ihmisten välille. 

Lopputulemana päädymme siihen, että onnistuaksesi tekoälyn käyttöönotossa tarvitaan luottamusta. Löydämme myös luottamuksen ytimen! Mikä se on? Käys kuuntelemassa!

Miten sinä rikastaisit Loihteen asiantuntijoiden keskustelua? 

 

Tekstin on kirjoittanut asiantuntijamme Anita Virtanen, joka on myös toinen Tolkkua tekoälyyn -podcastin juontajista.