Skip to content

Copilot for Microsoft 365 käyttöönottoprojekti 

Varmista tekoälyn tehokas ja turvallinen käyttöönotto 

Loihde_advance_hero_12
Loihde_some (41)

Uudet työtavat ja tekoälytyökalut tehokkaasti käyttöön 


Tekoälyn käyttöönottoon organisaatioissa kohdistuu paljon odotuksia. Halu uudistaa, kehittää ja tehostaa työmenetelmiä yhdistyy epävarmuuteen sitä, miten hallita muutoksia ja varmistaa uusien palveluiden tietoturvallinen käyttö. 

Loihteen tuottama käyttöönottoprojekti sisältää liiketoimintapohjaisen arvion siitä, miten organisaatio voi parhaiten hyötyä Copilotin käytöstä. Käyttöönottoprojekti osallistaa organisaation henkilöstöä jakamaan tietoa ja luomaan yhteisen näkemyksen työmenetelmien kehittämisestä. Tuemme muutosjohtamisessa ja varmistamme tietoturvakysymysten huomioimisen.

Käyttöönottoprojekti aloitetaan työpajalla, jossa määritellään nykytila sekä tarpeet ja tunnistetaan Copilotin tarjoamat hyödyt.

Tämän jälkeen suoritetaan tietoturvatestaus ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteille, jotta työkalut ovat teknisesti valmiita pilotoitavaksi. Organisaation henkilöstöä osallistetaan kouluttamalla Copilot Championit. He pilotoivat palvelua, opettelevat yhdessä parhaita käytäntöjä ja jakavat tietoa organisaatiossa. Rakennamme koulutukset tukemaan erilaisia Copilotin käyttäjiä. Pilottijakson jälkeen varmistetaan hyödyt organisaatiolle tukemalla palvelun laajemmassa käyttöönotossa ja kokemuksien jakamisessa organisaatiolle. 

 

Loihde workshop

Copilot for Microsoft 365 käyttöönottoprojekti sisältää:

Käyttöönottosuunnitelma

 • Liiketoimintapohjaiset käyttötapausehdotukset 
 • Käyttöönottovaiheiden suunnittelu  
 • Tietoa ja tukea päätöksentekoon ja muutosjohtamiseen 

Tietoturva

 • Testaus ja raportointi 
 • Suositukset jatkotoimista  

Koulutus

 • Koulutusympäristö Teamsiin 
 • Itseopiskelumateriaalit
 • Champion-käytännöt
 • Palautekysely ja henkilöstöä osallistava työpaja tulosten työstämiseen 

Tuki

 • Tuki koko käyttöönottoprojektin ajan 
 • Tarvittaessa Copilot-lisenssit


Ota yhteyttä

Loihde - GenAI Discovery

Sinua voi myös kiinnostaa: GenAI Discovery Workshop

Loihde GenAI Discovery Workshop on organisaatioille valmiiksi räätälöity kokonaisuus, jonka avulla löydätte nopeasti ja konkreettisesti teidän liiketoimintaan parhaiten sopivat generatiivisen tekoälyn käyttötavat ja saavutettavissa olevat hyödyt.

Miksi Loihde Advance? 

advance_analytics

Liiketoimintakeskeisyys - kaikki ratkaisumme perustuvat sen tuottamaan arvoon liiketoiminnalle

advance_analytics

Vastaamme koko tuotantoketjusta datan käsittelystä aina analytiikan tulosten visualisointiin.

advance_data-connect

Meiltä onnistuu myös laajojen analytiikan tuotantoympäristöjen kartoitus, rakentaminen ja hyödyntäminen.

Viimeisimmät blogit aiheesta:

Referenssit: