Skip to content

Älä sorru näihin virheisiin GenAI:n huumassa.

Mitä olemme oppineet vuoden aikana organisaatioiden GenAI-hankkeista

GenAI Huuma - Blog header

Istutimme kaksi data- ja tekoälyasiantuntijaamme, Tuomas Lahtisen ja Heidi Hämäläisen keskustelemaan opeista ja parhaista käytänteistä tekoälyn käyttöönottoprojekteissa. Tämän keskustelun pohjalta syntyi lista tehtäväksi suositeltavista sekä vältettävistä asioista tekoälyn hyödyntämisen optimoimiseksi.

Suosittelemme näitä

 • Nopeat kokeilut: Tee ensimmäinen kokeilu nopeasti äläkä jää jumiin täydellisen käyttötapauksen etsintään. On tärkeää saada organisaation sisäinen esimerkki, joka näyttää miten GenAI-hanke toteutetaan teknisesti. Tämä hälventää toteutukseen liittyviä epävarmuuksia ja pelkoja, sekä muodostaa teknisen pohjan jatkoprojekteille. Sitten voitte huolettomammin keskittyä liiketoiminnallisen arvon maksimointiin.

 • Käyttäjäkeskeinen ratkaisu. Selvitä käyttäjien odotuksia ja sitä mitä he haluavat tekoälyratkaisuiden avulla saavuttaa. Tunne ja kartoita heidän tarpeensa.

 • Sidosryhmien odotusten hallinta: Eri sidosryhmissä esiintyy vaihtelevantasoista innostusta, realistisuutta ja skeptisismiä GenAI:ta koskien. Hallitse odotuksia tehokkaasti käsittelemällä huolenaiheita avoimesti ja korostamalla mahdollisia etuja.

 • Keskeisimpien huolenaiheiden ennakointi: Käsittele suurimmat ja yleisimmät huolenaiheet, kuten tietosuoja, turvallisuus, kustannukset, vastuullisuus ja kestävyys, heti alusta alkaen.

 • Datan käsittely strategisena varallisuutena: Datan kunnosta ja sen turvassapidosta kannattaa huolehtia, koska se toimii strategisena varallisuutena, jonka varaan voin rakentaa uusia palveluita ja tapoja toimia. GenAI-käyttöönottoprojektit luovat mahdollisuuden dataohjautuvan kulttuurin kehittymiselle ja paremmalla kilpailukyvylle.

 • Yhdistä perinteiset ja uudet menetelmät: Yhdistä perinteiset menetelmät, kuten käsitemallinnus ja datanhallinta, asiantuntemuksella uusiin lähestymistapoihin GenAI-suorituskyvyn parantamiseksi. Muista, että GenAI-taipaleella oikeat käyttökokemukset ja käyttäjät määrittelevät ratkaisujen toimivuuden.

 

Varo ja vältä näitä

 • Kalliit ja monimutkaiset kokeilut: Älä tuhlaa rahoja liian kompleksisiin ja laajoihin kokeiluihin. Aloita yksinkertaisella ja toteuttamiskelpoisella kokeilulla, joka havainnollistaa GenAI:n potentiaalia.

 • Varhaisten omaksujien kuplaan keskittyminen: Älä keskity kehitystyössä vain varhaisten omaksujien innokkaaseen joukkoon. Ajattele suurempaa yleisöä, odotettavissa olevia hyötyjä ja arvoa käyttäjille. Toivota tervetulleeksi myös rakentavaa kritiikki GenAI-ratkaisujen hiomiseksi ja käyttäjien kehitystyöhön osallistamiseksi.

 • Yhteen ratkaisuun takertuminen: Älä takerru yhteen ideaan tai lähestymistapaan. On olemassa monia eri tapoja ja ratkaisuja, joten hanki näkemys eri vaihtoehdoista ja menetelmistä. Löydä ratkaisut, jotka sopivat oman organisaatiosi tavoitteisiin.
 • Datan laadusta tinkiminen: Älä tingi datan laadusta ja tietorakenteista. Luotettava GenAI-ratkaisu vaatii toimiakseen puhdasta, luotettavaa ja hyvin järjestettyä dataa.
 • Tietosuoja- ja turvallisuuskysymysten välttely: Älä lykkää tietosuoja- ja turvallisuuskysymysten käsittelyä. Osoita ja selvitä haasteet ja ratkaisut ja viesti niistä avoimesti käyttäjille ja muille sidosrymille.
 • Irrallisen päällekkäisen ratkaisun rakentaminen: Muista huomioida, miten voisit uusien ratkaisuiden kehittämisessä hyödyntää jo aiemmin rakennettuja ratkaisuja ja niiden käytöstä ja kehittämisestä kerättyä asiantuntijuutta. Voit hyvin yhdistää GenAI-tekniikoita aikaisempiin ratkaisuihin ja täten kehittää palveluiden laatua ja suorituskykyä. Samalla tulet kutsuneeksi mukaan lisää ihmisiä mukaan kehitystyöhön.
 • Pelkkään teknologiaan keskittyminen: Muista ihmiset, GenAi:n käyttöönotto on uutta osaamista ja uusia toimintamalleja luova muutosmatka. Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja aikaa, mutta hyvin tehdyn muutosjohtamistyön tulokset näkyvät tulevaisuuden tuloksissa.

 

Miten siis liikkeelle seuraavassa kokeilussa?

Kokonaisuudessaan GenAI:n menestyksekäs käyttöönotto vaatii lähestymistapaa, joka huomioi tekniset, strategiset ja inhimilliset näkökulmat. Seuraamalla suosituksiamme ja välttämällä mainitsemiamme sudenkuoppia saat GenAI:sta tehokkaan ja arvoa tuottavan työkalun. Eikä pelkäästään työkalun vaan organisaatiollesi uuden tavan työskennellä, tekoälyä hyödyntäen.

Oletko valmis selvittämään GenAI:n potentiaalia liiketoiminnallesi? Aloita pienimuotoisella kokeilulla ja testaa millaisia lisävoimia GenAI voi tuoda. Innovoidaan yhdessä samalla datan laadusta ja tietoturvasta huolehtien!

Tutustu nopean pilotoinnin palveluihimme.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta 👇