Skip to content

Laajenna aivojasi ja vapauta aivotilaasi - Löydä oma Copilot-käyttäjätyyppisi

Loihde - Ihmiset

Tämän blogin tarkoituksena on antaa sinulle muutoskyvykkyyttäsi tukeva työkalu, jonka avulla voit tunnistaa sinulle luonnollisen tavan käyttää tekoälyä “lisäaivoinasi” ja toisaalta oppia uusia erilaisia tapoja käyttää tekoälyä. Se myös lisää ymmärrystäsi kollegoittesi tavoista tehdä työtä. Ehkä opit myös kiinnittämään huomiota sellaisiin tehtäviin, jotka voit delegoida tekoälylle - ja siten vapauttaa omaa aikaasi mielekkäämpiin tehtäviin. Kutsumme tätä työkalua nimellä Copilotin neljä käyttäjätyyppiä, jotka on esitelty taulukossa 1. Tekstin lopusta näet, miten päädyimme näihin käyttäjätyyppeihin. Käyttäjätyyppien tekemisessä käytetty tekoälytyökalu on Microsoft Copilot for Microsoft 365 (myöhemmin Copilot). 

Taulukko 1. Copilotin neljä käyttäjätyyppiä  

Liisa Luoja  

 • Tärkeys: Liisalle on tärkeää mielikuvitus, tiedon tuottaminen, kiteyttäminen ja sanoittaminen.  

 • Tunnetila: Innostunut  

 • Käyttö: Tekstin tuottaminen useassa eritilanteessa. Tekstin muokkaus ja lyhentäminen, asiakirjojen ja sähköpostien yhteenveto.  

 • Hyödyt: Liisa hyötyisi tekoälyn kyvystä tekstin ja sisällön tuottamisessa, visuaalisen sisällön tuottamisessa sekä ideoinnin tukijana.  

Kirsi Koodaaja  

 • Tärkeys: Kirsille on tärkeää tiedon löytäminen nopeasti, loogisuus ja ratkaisukeskeisyys.   

 • Tunnetila: Kunnianhimoinen  

 • Käyttö: Olemassa olevan tiedon haku ja yhdistäminen eri lähteistä, perusteiden automatisointi.  

 • Hyödyt: Kirsi hyötyisi tekoälyn kyvystä automatisoinnissa, ongelman-ratkaisussa, koodauksessa ja virheenkorjauksessa.  

Taneli Tutkija  

 • Tärkeys: Tanelille on tärkeää havaintojen tekeminen, asioiden tutkiminen ja analyyttisyys.  

 • Tunnetila: Toiveikas  

 • Käyttö: Tiedon haku ja olemassa olevan tietomassan tiivistys. Tulkintojen tekeminen.  

 • Hyödyt: Taneli hyötyisi tekoälyn kyvystä tuottaa analyysejä, visualisoida tietoa ja hakea tietoa.  

Malla Mutku  

 • Tärkeys: Mallalle on tärkeää käytön helppous, järjestelmällisyys, tietosuoja, ja Copilotin arvontuotto.  

 • Tunnetila: Ahdistava  

 • Käyttö: Ei ole. Kielituki on estänyt käytön liki kokonaan.  

 • Hyödyt: Malla hyötyisi tekoälyn kyvystä asiakirjojen kiteytyksessä, tiedonhaussa ja tehtävien automatisoinnissa. 

Mihin käyttäjätyyppiin sinun on helppo samaistua?  

Seuraavassa avaamme käyttäjätyyppejä tarkemmin.   

 
 • Liisan mielikuvituksellisuus ja innostuminen kulkevat käsikädessä. Kun mielikuvituksissa lentävät valtavat määrät ajatuksia, voi niiden sanoiksi pukeminen olla haastavaa, ja siihen Liisa nimenomaan sai tekoälystä hyötyä. Oletko kuten Liisa? Suosittelemme, että tutustut erityisesti erilaisiin tekstintuotantomahdollisuuksiin. Suuntaa katseesi Wordiin ja sähköposteihin. Vedä Copilotilla yhteen sähköpostiketjut ja napakoita vastauksesi, jolloin säästät aikaa. Kuvat voivat odottaa vielä hetken, ota sen sijaan haltuun Wordissa tuotettavan materiaalin mahdollisuudet. Kun saat Wordissa tehtyä ensin tekstit, on niiden kanssa paljon helpompi siirtyä PowerPointiin tekemään esitystä. Haasta itsesi oppimaan lisää: mikä käyttäjätyyppi on epämukavuusalueellasi?   

 • Kirsi ei käytä aikaa liialliseen tunteiluun, vaan ryhtyy edistämään asioita. Kunnianhimo on tärkeä motivaattori. Joskus Kirsi laittaa vastamelukuulokkeet korville voidakseen keskittyä. Kirsi pitää kollegoistaan, mutta työt pitää tehdä. Lounas on loistava hetki sosiaalisille kanssakäymisille. Tunnistatko itseäsi Kirsissä? Suosittelemme laittamaan Teams-kokouksissa transcript-toiminnon päälle, jolloin voit hyödyntää Copilotin recap-ominaisuutta yhteenvetojen saamiseksi, vaikket olisikaan aktiivisesti kokouksessa läsnä. Kokeile myös rikastaa koodiasi ja nopeuttaa työtäsi teettämällä perusteet Copilotilla. Copilot paljastui avuliaaksi kaveriksi mm. arkkitehtuurisuunnitelmissa ja voi kirjoittaa jopa koodin, jolla Entra ID:stä saadaan haettua tietoa rivakasti.   

 • Taneli on luonteeltaan tutkija. Ei ole olemassa asiaa ”nopea ja laadukas päätös”, sillä “perinteisessä maailmassa” asioita ei voi selvittää nopeasti. Jotta aiheesta voi tehdä yhteenvetoja, on kaikki aineisto aina tutkittava huolellisesti. Sen vuoksi Copilotin haku- ja tiivistys toiminnot ovat erityisesti Tanelin mieleen. Taneli tekee muutamia vahvistuksia ja katsoo, tekeekö Copilot samoja johtopäätöksiä kuin hänkin - onhan ihminen kuitenkin aina lopputuotoksesta vastuussa. Copilot toimii Tanelilla parhaiten tiedon haussa, sisäisiin asioihin on helppo päästä Teamsissä olevan Copilotin yleischatin kautta, ulkoisessa webissä on turvallista selata Copilot with Bing, Protected moodissa. Pitkistä asiakirjoista tehdyt tiivistykset sekä palaverien yhteenvedot tuottavat suurinta arvoa.  Kuulostaisiko Tanelin tapa enemmän oman tyyliseltäsi tavalta käyttää Copilotia? 

 • Tyypillisesti Malla on todella epäileväinen uusien asioiden suhteen ja kestää oman aikansa, ennen kuin Malla lämpenee uusille ihmisille tai asioille. On paljon turvallisempaa antaa hätäisten kokeilla ensin. Malla kovasti tahtoisi hyötyä Copilotista, mutta ihan vielä se ei onnistu. Hän kokee Copilotin lähinnä kuormittavan hänen työntekoaan, mm. kielellisten haasteiden takia.  Lähestytkö sinäkin Copilotia etäämmältä ja rauhalliseen tahtiin, kuten Malla?  

Yhteenvetona, vaikka tutkimuksemme neljästä tekoälyn käyttäjätyypistä tarjosi oivalluksia, Copilotin käyttöönotto osoitti, ettei tekoäly uhkaa työpaikkojamme. Vaikka Copilot ei korvaa ihmisen kykyä valmentaa tai luoda monimutkaisia materiaaleja, se voi silti parantaa työtehoamme ja muutosvalmiuttamme myös toimistotyön ulkopuolella. Ihmisinä voimme näin ollen keskittyä mielenkiintoisempiin tehtäviin ja yhteistyöhön, rakentaen kestävää tulevaisuutta työpaikalla yhdessä. 

 

Miten päädyimme näihin johtopäätöksiin? 

Otimme Loihteella Microsoft Copilot for Microsoft 365:n käyttöön alkuvuodesta 2024. Käyttöönottoprojektista keräsimme palautetta käyttötapauksista, haasteista ja muista vastaavista asioista. Tämän jälkeen pidimme innokkaiden kesken oppimisretrotyylisen työpajan.  Hyödynsimme työpajassa tehtyjä käyttäjätyyppejä lähtökohtana, rikastimme jo pohdittua ja bongasimme asioita, jotka olivat käyttäjille tärkeitä.  

Loihteelta saat Copilotiin liittyviä palveluita:   

 • käyttöönottoprojektit   

 • oman yrityksesi käyttäjätyyppien tunnistaminen ja työpaja niiden hyödyntämiseksi  

 • Copilot-käyttäjäkoulutukset  

Kirjoittajat