Skip to content

Datakatalogit

Datakatalogi tekee datasta ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää

Loihde_advance_hero_06
Loihde_some (59)

Organisaatiossa on paljon dataa, mutta data voi olla hajaantuneena eri järjestelmiin ja sen löytäminen, sisällön ymmärtäminen ja siihen käsiksi pääseminen saattaa olla vaikeaa.

Data-analyytikot, datatieteilijät, kehittäjät ja muut datan hyödyntäjät, kuten kansalaisdatatieteilijät, käyttävät liian suuren osan työajastaan datan etsimiseen, ymmärtämiseen, täydentämiseen ja laadun varmistamiseen.

Datan käytettävyyttä helpottamaan on olemassa datakatalogit. 


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

code

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet. 

advance_analytics

Tyypillisessä katalogihankkeessa käymme ensin läpi organisaation tiedonhallinnan ja datakuvausten nykytilan sekä tunnistamme kohdat, joissa katalogilla voidaan parantaa toimintaa. Tämän jälkeen muodostamme kehityssuunnitelman ja autamme tarvittaessa valitsemaan sopivan katalogijärjestelmän. Teemme eri tietolähteiden ja niiden tietokantojen koneellisen katalogisoinnin, liiketoiminnan sanastojen viemisen osaksi katalogia, edellisten linkittämisessä toisiinsa sekä rikastamisen omistajuus ja vastuutiedoilla. 

Kuinka voimme auttaa?

Autamme rakentamaan datakatalogin, joka on yhdessä sovittu ilmentymä siitä, miten organisaatio on järjestäytynyt datan ympärille ja miten dataa ja sitä täsmentäviä metatietoja hallitaan. Katalogi kerää, yhdistää ja hyödyntää erilaisia tietoja luodakseen informatiivisen kokonaiskuvan organisaation dataresursseista.


Varmistamme että oikein tehty katalogi tarjoaa eri kohderyhmille selkeän ymmärryksen datasta, liiketoiminnan käsitteistä (business-metadata) aina siihen saakka, miten ja minkälaisiin tietokantoihin nämä käsitteet implementoituvat (tekninen metadata).

Loihde_some (66)

Mitä teemme datakatalogien parissa?

Datakatalogisoinnin nyky- ja tavoitetilaselvitys: Missä tiedonhallinnan eri osa-aluilla organisaatiossa mennään ja mitä hyötyjä datakatalogilla voidaan organisaatiossanne saavuttaa.

Datakatalogin käyttöönotto: Toteutamme katologin liiketoiminnan käsitteistön, yksityiskohtaiset kuvaukset eri datoista, niiden linkitykset järjestelmiin ja prosesseihin, sekä data governance-mallista nouseviin omistajuuksiin ja vastuihin.

Operatiivinen malli “katalogisoinnille”: Suunnittelemme organisaatiollenne operatiivisen mallin katalogisointiin ja autamme jalkauttamaan sen

Miten datakatalogeja hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Datakatalogi tarjoaa näkymän datavirroista, tiedon luomisesta aina hyödyntämiseen saakka (data lineage). Tämä auttaa varmistamaan, ettei päällekkäistä työtä datan koostamiseksi tarvitse tehdä ja, että datan ja tiedon oikeellisuus raporteilla on luotettavaa.

  • Datakatalogi tehostaa kehityshankkeita ja lyhentää dataintensiivisten kehityshankkeiden läpimenoaikaa.

  • Datakatalogi helpottaa datavirtojen ja riippuvuuksien ymmärtämistä ja näin vakauttaa dataympäristöä.

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Datakatalogi mahdollistaa datan hyödyntämisen ja tietojen löytymisen yli organisaatiosiilojen.

  • Organisaation data on saatavilla laajalle joukolle liiketoiminnan asiantuntijoita parempien päätösten pohjaksi.

  • Datakatalogi tukee ja helpottaa lakien ja säännösten noudattamista.

Ota yhteyttä