Skip to content

Tuotedata

Oikein hallittu tuotedata kertoo kaiken olennaisen tuotteesta ja luo ostohalukkuutta.

Loihde_advance_hero_05
Loihde_some (47)

Tuotedatalla parannetaan tuotetiedon käytettävyyttä, saatavuutta ja hallittavuutta monikanavaisissa ympäristöissä.

Apua tuotedatan hallintaan tulee usein kyseeseen, kun esimerkiksi tuoteryhmäjaottelu muuttuu tai PDM- (Product Data Management), PIM-(Product Information Management), PLM- (Product Lifecycle Management) projekti tai ERP-uudistus on alkamassa. 

Monikanavainen myynti mahdollistuu, kun tuotetiedot ovat näkyvissä esim. verkkokaupassa täydellisinä ja paikkansapitävinä.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

code

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.

advance_data-connect

Rakennamme tuotedatan hallintamallin, jonka avulla tuotedata liikkuu sulavasti elinkaarensa läpi ja jalostuu jokaisessa vaiheessa, oli sitten kyse vaatimustenhallinnasta, tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta, tuote- ja valmistustiedon hallinnasta, tuoteinformaation hallinnasta ja jakelusta, asennuskannan/tuoteyksilöiden huollon ja kunnossapidon tiedonhallinnasta tai toiminnanohjauksesta ja logistiikasta.

Kuinka voimme auttaa?

Luomme harmonisoidun hallintamallin, jonka avulla tuotedatan arvo liiketoiminnalle on tunnistettu, tuotedataa hallinnoidaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaasti koko organisaatiossa.

Teemme tietomallinnusta järjestelmäuudistuksen tueksi ja organisaation yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

Hallintamalli varmistaa, että käytettävissä oleva tuotedata on laadukasta, prosessit toimivat läpi organisaation ja sidosryhmien (esim. tavarantoimittaja), toimintamallit ovat tehokkaat ja tekniset ratkaisut tukevat tuotteen elinkaaren hallintaa.


Autamme tuotedatan hallintaan sopivan järjestelmän RFI/RFP-prosessissa määrittelemällä järjestelmälle asetettavia vaatimuksia.

Loihde_some (50)

Mitä teemme tuotedatan parissa?

Selvitämme, millaisissa prosesseissa tuotedataa jalostetaan, ketkä sitä tarvitsevat sekä käyttävät. Muodostamme tietomallinnuksen avulla tuotedatasta ymmärrettävän kokonaisuuden kuvaten tietojen rakenteiden, rajoitteiden ja eri tietueiden väliset suhteet konseptuaalisena tai loogisena tietomallina.

Tarjoamme mahdollisen tuen ja koulutukset organisaation oman tietomallinnuskyvykkyyden perustamiseksi tai parantamiseksi.

Kuvaamme ja dokumentoimme datan sisältö- ja laatuvaatimukset ja muodostamme niistä yhtenäisen, helposti ymmärrettävän ja yksiselitteisen käsitteistön tukemaan esimerkiksi PDM, PIM tai ERP -järjestelmäkehitystä.

Miten tuotedataa hyödynnetään?

Mitä tehdään?

Laadukkaalla, hallitulla ja yhdenmukaisella tuotedatalla 
  • Varmistetaan liiketoiminnan prosessien tehokas toiminta ja tuodaan kustannussäästöjä, vähentämällä virheellisten tai samojen tuotetietoesiintymien määrää 

  • Mahdollistetaan täsmällisen, tuoteyksilökohtaiseen tietoon perustuva edistynyt asiakaspalvelun (ml. tuotteen huoltohistoria) 

  • Tehosetaan huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien prosessien ja palveluiden kehittämistä (asennuskannat, varaosat, huoltohistoria, hukkatyö, laiteoptimointi, vianhallinta)

  • Luodaan edellytys onnistuneille järjestelmähankkeille niin ERP, MDM, PIM, PLM kuin PDM – järjestelmien kohdalla.

Mitä arvoa tuotetaan? 

Laadukkaalla, hallitulla ja yhdenmukaisella tuotedatalla
  • Mahdollistetaan tuotetietojen tehokas käyttö ja parannetaan monikanavaista asiakaskokemusta

  • Lisätään mahdollisuuksia cross-sell ja up-sell -myyntiin (PIM & tuotehallinta: kuvat, videot, tekstit ja tiedot)

  • Edistetään uusien palvelumuotojen sekä myyntimahdollisuuksien tunnistamista, kehittämistä ja tarjoamista, esimerkiksi hyödyntämällä tuoteyksilön 360-näkymää tai laajentamalla tuotetarjoamaa (NBA/NBO, Next Best Action/Offer)

Viimeisimmät blogit aiheesta:

Referenssit:

Ota yhteyttä