Skip to content

Raportointi ja visualisointi

Ajantasainen ja luotettava tieto on lähtökohta tiedolla johtamiselle.

Loihde_advance_hero_11
Loihde_some (56)

Autamme tunnistamaan tietotarpeet ja valitsemaan sopivat raportointivälineet. Suunnittelemme ja toteutamme raportoinnit ja visualisoinnit. Vastaamme tarvittaessa raportointiratkaisun ylläpidosta. Viranomaisraportointi on yksi vahvuuksistamme.


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

data

Rakennamme raportoinnin osaksi kehittynyttä tiedolla johtamista

tech-stack-2_tech-stack-2

Laaja teknologiavalikoima ja -osaaminen – hallitsemme kaikki merkittävimmät raportointivälineet (esim. PowerBI, Qlik, Tableau)

tech-stack-2_plan copy

Saat meiltä palvelua myös käyttöönoton jälkeen – autamme ottamaan kaiken irti uusista välineistä ja raporteista.

advance_analytics

Toimintatapaamme kuuluu osallistava, iteratiivinen toimintatapa ja käyttäjälähtöinen suunnittelu 

Kuinka voimme auttaa?

 • Autamme yrityksiä parempaan tiedolla johtamiseen rakentamalla raportoinnin palvelemaan tiedolla johtamisen tarpeita
 • Modernit raportointityökalut tuovat tiedon käytettäväksi oikea-aikaisesti.
 • Itsenäiskäytön avulla tieto on paremmin käytettävissä päätöksentekoon.
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu auttaa tiedon hyödyntäjää kiinnitämään huomioita päätöksenteon kannalta olennaisiin asioihin.
Loihde_some (66)

Mitä teemme raportoinnin ja visualisoinnin parissa?

Tietotarpeiden kartoitus

Raportoinnin kehittäminen käyttäjälähtöisesti ja iteratiivisesti

Visualisointi ja raportoinnin käyttöliittymien suunnittelu

Raportoinnin arkkitehtuuri ja käyttäjänhallinta

Loppukäyttäjäkoulutukset, dokumentointi ja jatkuva tuki

Itsenäiskäyttö (self-service) ja raportointia tukevat low-code ratkaisut

Skenaarointi ja muut edistyneet ratkaisut (segmentointi)

Konsultointi- ja auditointipalvelut

Miten raportointia ja visualisointia hyödynnetään?

Mitä tehdään?

 • Raportointiin käytettävä manuaalinen työ vähenee automatisoinnin myötä

 • Tiedot ovat saatavilla ajantasaisesti ja luotettavasti

 • Laskennat käytettävissä kaikkialla
  Raporttien hallittavuus ja roolipohjainen jakelu

 • Kustannustehokkuus osana ratkaisuja

Mitä arvoa tuotetaan? 

 • Ajantasainen ja luotettava tieto rakentaa dataohjautuvaa kulttuuria sekä mahdollistaa tiedolla johtamisen.

 • Toimivan raportoinnin ratkaisun sekä onnistuneen visualisoinnin avulla organisaation tulosta ja kannattavuutta eri liiketoiminnoissa voidaan seurata luotettavasti.

 • Oikea tieto asiakkaista, henkilöstöstä, prosesseista, taloudesta, myynnistä ja markkinoinnista tehostaa yrityksen toimintaa ja tuo strategista etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Ota yhteyttä