Skip to content

Ammattiopisto Luovi - Tietovaraston mallinnus luo pohjan toteutushankkeelle

Ammattiopisto Luovi toteutti yhteistyössä Loihde Advancen kanssa keskitetyn tietovarastoinnin mallinnushankkeen sisäisen ja ulkoisen raportointinsa tarpeisiin. Hankkeen tarkoituksena oli luoda malli tietovarastolle, josta saadaan seuranta- ja mittaritietoja raportoinnin ja päätöksenteon tarpeisiin. Aiemmin Luovi oli toteuttanut sisäisen raportointinsa manuaalisesti, mutta kasvavien sisäisten ja ulkoisten raportointivaatimusten vuoksi tarvittiin tietovarasto raportoinnin pohjaksi.

Mallinnusprojektissa tuotettiin Luovin käyttöön tietovarastomalli, jonka avulla Luovin on mahdollista kilpailuttaa tietovaraston toteutusprojekti. Mallinnusprojektissa määriteltiin raportoitavia mittari- ja seurantatietoja sekä laadittiin arkkitehtuurisuunnitelma raportointiympäristön rakentamiseksi. Raportointiin tuodaan tietoa Primus-opiskelijahallintojärjestelmästä sekä Webropol-järjestelmästä.

Tietovarastomalli tukee jatkokehitystä

Loihde Advancen tekemä arkkitehtuurisuunnitelma pohjautuu Microsoft-teknologiaan. Arkkitehtuurisuunnitelmassa hyödynnetään SQL Server -tietokantapalvelinta ETL-ajoihin ja tietovarastointiin sekä SharePoint-palvelimen sähköistä työpöytää raporttien jakelukanavaksi. Tuotettua arkkitehtuurimallia voidaan käyttää paikallisesti, pilvipalveluna tai hybridinä, jonka Luovi valitsi ratkaisumallikseen.

Loihde Advancen mallintama tietovarasto antaa Luoville hyvät lähtökohdat suunnitella tietovaraston kilpailuttamista ja toteutusta. Loihde Advancen henkilökunnan asiantunteva työ mallinnusprojektin aikana lisäsi Luovin omaa tietovarastointiin liittyvää osaamista ja mahdollistaa jatkossa uusien raportointitarpeiden itsenäisempää suunnittelua”, toteaa Luovin kehitysjohtaja Anne Tornberg.