Skip to content

Datastrategia

= suunnitelma yrityksen liiketoiminnan elävöittämiseksi oikein hyödynnetyn ja hallitun datan avulla.

Loihde_advance_hero_02
Loihde_some (10)

Kun tavoittelette liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta dataohjautuvuuden, digitalisaatioasteen nostamisen, tehokkkaan raportointi- ja analysointikyvykkyyden avulla sekä reagointikykyä nopeammin ympäristön muutoksiin.​


Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Teemme digitaalisista kehityshankkeista ymmärrettäviä, hallittavia ja tuloksellisia. Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa huomioimme yrityksen liiketoimintatavoitteet, asiakasymmärryksen, operatiivisen mallin ja teknologian mahdollisuudet.​

code

Asiantuntijamme toimivat portfolio-, program- ja tiimitasoilla johtamassa ja optimoimassa toteutusta. Olemme mukana päivittäisessä kehitystyössä tai konsultoimme tarpeen mukaan.​

advance_data-connect

Kattavan kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista asiantuntemusta digitaalisten kehityshankkeiden tueksi.​

Kuinka voimme auttaa?

Datastrategian avulla:

  • Tunnistetaan käytettävissä olevan datan arvo ​
  • Edesautetaan liiketoiminnalle asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamista​
  • Määritellään yhtenäiset tavoitteet datan hyödyntämiselle​
  • Parannetaan valmiutta reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin​
  • Sitoutetaan ylin johto yhteisen data-agendan toteuttamiseksi​
  • Muodostetaan yhtenäinen tiekartta tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi​
Loihde_some (34)

Miten toteutamme datastrategian?

Autamme kirkastamaan organisaation strategiasta johdetus datastrategian, ja teemme selvät askelmerkit määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käymme läpi organisaation nykytilan ja tavoitetilan vaatimukset datan hyödyntämiselle yhdessä keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa. Varmistamme, että datastrategia vastaa organisaation tarpeita ja on linjassa organisaation muiden strategisten linjausten kanssa. ​

Tuemme yrityksen datastrategian jalkauttamista ja autamme rakentamaan vaiheistetun kehityssuunnitelman datastrategian vaatimien kyvykkyyksien rakentamiseksi. Luomme toimintamallin, jonka avulla datastrategia levitetään osaksi organisaatiokulttuuria; Tunnistamme ja aktivoimme muutoksen toteuttamiseksi tarvittavat vastuutahot sekä määrittelemme priorisoidut kehitysaihiot tukemaan datastrategian käytäntöön viemistä.​

Miten datastrategiaa hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Luodaan liiketoimintastrategiaa tukeva datastrategia, jossa määritetään yhtenäiset tavoitteet datan hyödyntämiselle. ​

  • Datastrategiatyön kautta tunnistettu liiketoimintakriittinen data.​

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Luodaan datastrategiatyöllä organisaatioon kirkastunut käsitys siitä, millaisiin asioihin tulee jatkossa keskittyä ja millä tavalla toimintaa ja panostuksia kannattaa suunnata, jotta asetettu tavoitetila saavutetaan.​

Ota yhteyttä