Skip to content

Ratkaisumuotoilu ja arkkitehtuuri

Suunnittelemme oikeat rakennuspalikat modernien digiratkaisujen tuottamiseen.

Loihde_advance_hero_05
Loihde_some (60)

IT-, Business- ja Design-organisaatiot eivät toimi tehokkaasti yhdessä.

Suuret ja monimutkaiset uudistukset kuten personointi tai kohdentaminen eivät etene. Operatiivisten käyttäjien osallistaminen järjestelmäuudistukseen ei ole aktiivista.

Kun halutaan saada kaikki osa-alueet pelaamaan yhteistä peliä, tarvitaan ratkaisumuotoilua ja kokonaisarkkitehtuuria.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

Autamme kehittämään digitaaliset palvelut end-to-end, käyttäjälähtöisesti myös kyber- ja kokonaisturvan sekä tietosuojan huomioiden. 


Digitaalisten palveluiden alueella erityisen vahvaa osaamista meillä on mm. monikanavaisten (omnichannel & headless) palvelujen kehityksestä.

tech-stack-2_tech-stack-2

Sisällönhallinnan arkkitehtuurit (headless ja perinteisemmät)
Verkkokauppateknogiat

tech-stack-2_plan copy

Kanavien, sisällön, sisältömallien ja metadatan mallintaminen järjestelmiin järkevästi yli kanavien ja sisällön ylläpitäjien käyttäjäkokemus huomioiden (business user experience)

advance_analytics

Olemme enemmän kuin design agency, yhdistetty osaaminen ja painotus siellä missä suurin osa työtä on eli data, integraatiot, automaatio

advance_data-connect

Prosessien ja työnkulkujen (workflow) optimointi liiketoiminnan operatiiviseen kehykseen
Teknologian käyttöönotto (deployment) liiketoiminnassa ja liiketoiminnnan käyttäjien kouluttaminen

Kuinka voimme auttaa?

Kokeneet arkkitehtimme ja ratkaisumuotoilijamme siltaavat eri organisaatioiden tarpeet yhteen.

Kokemuksemme operatiivisten käyttäjien osallistamisesta ratkaisu- ja arkkitehtuurisuunnitteluun yhdistää tekemisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, ja välttää yleisimmät karikot. 

Keskitymme myös business experienceen, eli hallinnalliseen näkökulmaan.

Toimimme yhdessä liiketoiminnan ja palvelusuunnittelun kanssa tuoden tehokkaan kokonaisnäkemyksen ja realiteetit huomioonottavan roadmapin kehitykselle.

Loihde_some (66)

Mitä teemme ratkaisumuotoilun ja arkkitehtuurin parissa?

Holistinen ratkaisumuotoilu, perinteiset kuin headless -arkkitehtuurin mukaiset digitaalisten palveluiden teknologiat, erityisesti seuraavat osa-alueet: 

Kansainvälisen mittaluokan verkkokauppauudistukset ja niiden operointimallit

Myynnin ja markkinoinnin automaatio (Sales & marketing automation (RTIM))

Asiakas- ja tuoteinformaatiovirtojen integrointi ja rikastaminen operatiivisesti

Monikanavaisen sisällönhallinnan kehittäminen
ja tuotehallinta, PO

Miten ratkaisumuotoilua ja arkkitehtuuria hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Ratkaisukeskeinen tekemisemme varmistaa eri organisaatioiden saumattoman yhteistyön ja digitaalisen kehittämisen onnistumisen, kun operatiivisten käyttäjien muuttuvat työnkuvat otetaan ajoissa huomioon. 
  • Teemme kaiken suunnittelutyömme asiakastarpeista lähtien.
  • Raitkaisut rakennetaan kokonaisvaltaisina aikaa kestäviksi

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Arvontuotto perustuu tehokkaaseen asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden tunnistamiseen ja ongelmakohtien ratkomiseen. Täten saadaan aikaan toimivia ja tehokkaita prosesseja.
  • Oikein mietityt operatiiviset mallit ja jalkautukset täydennettynä automaatiolla työnkulkujen optimoinnilla tuo liiketoiminnalle tehokkuutta ja resilienssiä.

 

Ota yhteyttä

sakke-mustonen-advance

Sakke Mustonen

Service Area Director, Service Digitalization

+358 44 751 8048

sakke.mustonen@loihde.com 

nino-ilveskero-advance-1

Nino Ilveskero

Head of Sales

+358 40 511 8935

nino.ilveskero@loihde.com