Skip to content

Ratkaisumuotoilu
ja digitaalinen arkkitehtuuri

Suunnittelemme oikeat rakennuspalikat modernien digiratkaisujen tuottamiseen.

Loihde_advance_hero_05
Loihde_some (60)

 

Maailma on täynnä digitaalisten palvelujen tuottamiseen sopivia teknologioita, joita kehitetään valtavilla kehityspanostuksilla. Hyväkin teknologia voi kuitenkin näyttää huonolta, mikäli sen soveltuvuutta omiin tarpeisiin ei ole täysin sisäistetty tai sen käyttöönotto on jäänyt puolitiehen, tai uusiin sovelluksiin liittyviä operatiiviisia malleja ja ylläpitoa ei ole otettu huomioon.

Kun halutaan saada kaikki osa-alueet pelaamaan yhteistä peliä, tarvitaan kokenutta ja näkemyksellistä ratkaisumuotoilua ja palveluarkkitehtuuria.

Autamme määrittelemään teknologiatarpeet ja niihin perustuvat operatiiviset mallit tehokkaaksi liiketoiminnan kiihdyttäjäksi.

Miksi Loihde Advance?

tech-stack-2_tech-stack-2

 

Autamme kehittämään digitaaliset palvelut kokonaisarkkitehtuurista toteutukseen, käyttäjälähtöisesti myös kyber- ja kokonaisturvan sekä tietosuojan huomioiden, varmistaen liiketoimintasi jatkuvuuden.

tech-stack-2_plan copy

Olemme auttaneet kymmeniä erikokoisia organisaatioita tekemään onnistuneet teknologiastrategiat ja mahdollistaneet digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämisen älykkäillä ratkaisuilla, jotka kestävät aikaa ja alati muuttuvaa maailmaa.

advance_analytics

Näkemyksellinen toimija, jolla on laaja kokemus eri liiketoiminta- ja teknologia-aloilta sekä kyky toimia isojen kokonaisuuksien parissa. Loihde Advance hyödyntää monipuolista kokemustaan monilta eri aloilta ja teknologia-alustoilta, mikä on tuonut syvällistä ymmärrystä haasteista ja mahdollisuuksista. Olemme kehittäneet ratkaisumalleja, jotka soveltuvat erinomaisesti monimutkaisten hankkeiden läpivientiin.

advance_data-connect

Yhdistämme teknologian kyvykkyydet, loppukäyttäjän ja liiketoiminnan tarpeet.

Kanavien, sisällön, sisältömallien ja metadatan mallintaminen järjestelmiin järkevästi yli kanavien ja datan sekä sisällön ylläpitäjien operatiiviset mallit huomioiden.

Kuinka voimme auttaa?

Kokeneet palvelu- ja digiarkkitehtimme sekä ratkaisumuotoilijamme siltaavat eri organisaatioiden tarpeet yhteen.

Kokemuksemme operatiivisten käyttäjien osallistamisesta ratkaisu- ja arkkitehtuurisuunnitteluun yhdistää tekemisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, ja välttää yleisimmät karikot.

Toimimme yhdessä liiketoiminnan ja palvelusuunnittelun kanssa tuoden tehokkaan kokonaisnäkemyksen ja realiteetit huomioonottavan roadmapin kehitykselle.

Tunnemme hyvin teknologiat, joiden avulla tai paremmalla integroimisella liiketoiminnan tueksi kehität asiakkaillesi maailmanluokan verkkopalveluita. Katsomme jatkuvasti tulevaisuuteen ja seuraamme teknologiatoimijoiden kehitysliikkeitä mm. AI:n osalta.

Olemme erikoistuneet isojen ja monimutkaisten, monikanavaisten palveluiden kehitykseen. Kokonaisuuteen parhaiten soveltuvan teknologian kartoitus sekä huolellinen konsepti teknologian hyödyntämiseen vaatii aina sekä asiantuntemusta että kokemusta soveltamisalueen parhaista käytännöistä.

Ymmärrämme monikanavaisen digitaalisen liiketoiminnan tarpeita, ja loppukäyttäjiä ja kokemuksellamme osaamme määritellä tarpeen täyttävät teknologiat ja automaatiot.

Loihde_some (66)

Mitä teemme ratkaisumuotoilun ja digitaalisen arkkitehtuurin parissa?

Kokonaisarkkitehtuuri


Tavoitearkkitehtuuri & tiekartta

Ratkaisuarkkitehtuuri

Arkkitehtuuri

Teknologiavalinnat ja strategiat

Älykkäiden palveluiden arkkitehtuurit, myynnin ja markkinoinnin automaatio Verkkokauppateknologiat ja monikanavaisen asiakaskokemuksen hallinta.

Prosessien ja työnkulkujen optimointi liiketoiminnan operatiiviseen kehykseen Teknologian käyttöönotot liiketoiminnassa ja liiketoiminnnan käyttäjien kouluttaminen.

Miten ratkaisumuotoilua ja arkkitehtuuria hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Ratkaisut rakennetaan kokonaisvaltaisina aikaa kestäviksi, unohtamatta jatkuvasti uudistuvia digitaalisia kyvykkyyksiä

  • Laaja-alainen kokemuksemme keskeisimmistä teknologia-alustoista ja erilaisten organisaadioiden tavasta tehdä auttaa valitsemaan oikeat tuotteet oikeaan tarpeeseen.

  • Otamme myös huomioon teknologian liiketoimintakäyttäjät, parannamme myös tehokkuutta ja operatiivisen työn merkityksellisyyttä.

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Tekemisemme perustuu tehokkaaseen asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden tunnistamiseen ja ongelmakohtien ratkomiseen. Täten saadaan aikaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja

  • Oikein mietityt operatiiviset mallit ja jalkautukset täydennettynä automaatiolla työnkulkujen optimoinnilla tuo liiketoiminnalle tehokkuutta.

  • Oikein laaditut teknologiastrategiat ja ratkaisut tuovat tehokkuutta ja resilienssiä liiketoimintaan

Ota yhteyttä