Skip to content

Ratkaisumuotoilu ja palveluarkkitehtuuri

Suunnittelemme oikeat rakennuspalikat modernien digiratkaisujen tuottamiseen.

Loihde_advance_hero_05
Loihde_some (60)

Jos IT-, Business- ja Design-organisaatiot eivät toimi tehokkaasti yhdessä tai suuret ja monimutkaiset uudistukset kuten personointi tai kohdentaminen eivät etene tai operatiivisten käyttäjien osallistaminen järjestelmäuudistukseen ei ole aktiivista liiketoiminnan jatkuvuus on vaarassa.

Kun halutaan saada kaikki osa-alueet pelaamaan yhteistä peliä, tarvitaan kokenutta ja näkemyksellistä ratkaisumuotoilua ja palveluarkkitehtuuria.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

Autamme kehittämään digitaaliset palvelut end-to-end, käyttäjälähtöisesti myös kyber- ja kokonaisturvan sekä tietosuojan huomioiden, varmistaen liiketoimintasi jatkuvuuden. 

tech-stack-2_tech-stack-2

Sisällönhallinnan arkkitehtuurit, myynnin ja markkinoinnin automaatio
Verkkokauppateknologiat ja monikanavaisen asiakaskokemuksen hallinta,

tech-stack-2_plan copy

Kanavien, sisällön, sisältömallien ja metadatan mallintaminen järjestelmiin järkevästi yli kanavien ja sisällön ylläpitäjien käyttäjäkokemus huomioiden (business user experience)

advance_analytics

Olemme enemmän kuin design agency, yhdistetty osaaminen ja painotus siellä missä suurin osa työtä on eli data, integraatiot, automaatio

advance_data-connect

Prosessien ja työnkulkujen optimointi liiketoiminnan operatiiviseen kehykseen
Teknologian käyttöönotot liiketoiminnassa ja liiketoiminnnan käyttäjien kouluttaminen

Kuinka voimme auttaa?

Kokeneet palvelu- ja digiarkkitehtimme sekä ratkaisumuotoilijamme siltaavat eri organisaatioiden tarpeet yhteen.

Kokemuksemme operatiivisten käyttäjien osallistamisesta ratkaisu- ja arkkitehtuurisuunnitteluun yhdistää tekemisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, ja välttää yleisimmät karikot. 

Keskitymme myös business experienceen, eli hallinnalliseen näkökulmaan.

Toimimme yhdessä liiketoiminnan ja palvelusuunnittelun kanssa tuoden tehokkaan kokonaisnäkemyksen ja realiteetit huomioonottavan roadmapin kehitykselle.

Loihde_some (66)

Mitä teemme ratkaisumuotoilun ja arkkitehtuurin parissa?

Holistinen ratkaisumuotoilu, perinteiset kuin headless -arkkitehtuurin mukaiset digitaalisten palveluiden teknologiat, erityisesti seuraavat osa-alueet: 

Kansainvälisen mittaluokan verkkokauppauudistukset ja niiden operointimallit

Myynnin ja markkinoinnin automaatio (Sales & marketing automation (RTIM))

Asiakas- ja tuoteinformaatiovirtojen integrointi ja rikastaminen operatiivisesti

Monikanavaisen sisällönhallinnan kehittäminen
ja tuotehallinta, PO

Miten ratkaisumuotoilua ja arkkitehtuuria hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Ratkaisukeskeinen tekemisemme varmistaa eri organisaatioiden saumattoman yhteistyön ja digitaalisen kehittämisen onnistumisen, kun operatiivisten käyttäjien muuttuvat työnkuvat otetaan ajoissa huomioon. 
  • Teemme kaiken suunnittelutyömme asiakastarpeista lähtien.
  • Ratkaisut rakennetaan kokonaisvaltaisina aikaa kestäviksi, unohtamatta jatkuvasti uudistuvia digitaalisia kyvykkyyksiä kuten AI

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Tekemisemme perustuu tehokkaaseen asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden tunnistamiseen ja ongelmakohtien ratkomiseen. Täten saadaan aikaan toimivia ja tehokkaita prosesseja.
  • Oikein mietityt operatiiviset mallit ja jalkautukset täydennettynä automaatiolla työnkulkujen optimoinnilla tuo liiketoiminnalle tehokkuutta ja resilienssiä.

Ota yhteyttä