Skip to content

Hanke- ja projektijohto​

Aikomuksesta tekemiseksi.

Loihde_advance_hero_12
Loihde_some (58)

Projekti tai hanke on aikomus ellei sitä ohjata ja johdeta tarkasti ja oikein.

Projektihallintamenetelmien ja -prosessien pitää tukea organisaation oikeita kehitystarpeita. Tätä varten tulee projektien ja hankkeiden johtamisessa keskittyä kokonaisuuksien johtamiseen. Tähän vaaditaan menetelmäosaamista, kehitystä tukevia rooleja, muutosjohtamisen tukea ja ohjausta sekä haasteellista tilanteiden ratkomista projektin eri vaiheissa.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Miksi Loihde Advance?

advance_analytics

Olemme liiketoiminnalle hyötyä tuottavia projektinhallinnan ja muutosjohtamisen ammattilaisia. Laajan kokemuksemme ja vahvan osaamisemme myötä pystymme toimimaan useilla eri toimialoilla.​

code

Lähtökohtamme projektien ja hankkeiden läpivientiin on liiketoiminnallisten hyötyjen varmistaminen, ja tavoitteiden toteuttaminen käytännössä, ei ainoastaan tekninen läpivienti​

advance_analytics

Olemme kotonamme kompleksisissa projekteissa, halliten mm. moniulotteiset sidosryhmät, riippuvuudet ja tekniset ympäristöt​

advance_data-connect

Osaamme sujuvasti hyödyntää eri projektimenetelmiä sekä tuoda ryhtiä ja tukea projektien tehokasta läpivientiä varten ​

Kuinka voimme auttaa?

Projektinhallinnan ammattilaisina tunnistamme parhaat tavat ohjata projektia tai laajempaa hanketta, huomioiden asiakkaan teknisen ja toiminnallisen ympäristön, menetelmät, reunaehdot ja tavoitteet.

Hyödynnämme ketterien menetelmien parhaita käytäntöjä: jatkuvaa kommunikointia ja ihmisten osallistamista, suunnitelmien ja tilannekuvan avointa viestintää, riittävää suunnittelua, jatkuvaa priorisointia sekä varautumista muutoksiin projektin etenemisessä sekä tarvittaessa useiden käyttöönottojen hallinta.​

Osaamme tunnistaa ja priorisoida liiketoiminnalle eniten arvoa tuottavat ratkaisumallit​. Tuomme asiantuntemusta ohjaamaan organisaation erilaisia kehityshankkeita sekä muutoshallintaa ja -johtamista​

 

Loihde_some (53)

Mitä teemme hanke- ja projektijohdon parissa?

Nyky- ja tavoitetila-analyysi​

Kilpailutukset ja toimittajavalinnat​

Hanke- ja projektijohtaminen​

Projektitoimitusten kokonaishallinta

Muutoshallinta ja muutosjohtaminen​

Ketterän kehitystiimin ohjaus ja toimiminen eri rooleissa esim. Scrum Masterina tai Product Ownerina​

Projektitoiminnan ja -menetelmien kehittäminen ja fasilitointi​

Projektitoimiston sekä portfoliohallinnan johtaminen ja kehittäminen​

Miten hanke- ja projektijohtoa​ hyödynnetään?

Mitä tehdään?

  • Tuodaan osaamista ja kokemusta projektikäytänteistä ja –työkaluista, räätälöidään organisaatiolle parhaiten soveltuva malli, joka tukee sujuvaa kehityshankkeiden läpivientiä sekä luo pohjaa tuleviin projekteihin ja hankkeisiin. ​

  • Kehitetään ja ohjataan projektitoimistoa tai portfolionhallintaa, autetaan organisaatiota hallitsemaan ja ohjaamaan kehitystarpeita suunnitelmallisesti ja läpinäkyvästi​

  • Holistisella näkemyksellä ja toteutustiimin ammattitaidolla pystytään viemään vaativimmatkin projektit maaliin hallitusti ja läpinäkyvästi sovittujen tavoitteiden mukaisesti

Mitä arvoa tuotetaan? 

  • Hyvä projekti- ja hankejohtaminen parantaa onnistuneen läpiviennin todennäköisyyttä sekä varmistaa, että organisaatio saa parhaan hyödyn. ​

  • Tukemalla prosessien ja operatiivisten toimintamallien kehittämistä sekä muutosjohtamista, mahdollistamme liiketoimintahyötyjen saavuttamisen​

  • Ulkopuolinen kokenut ja osaava projekti- tai hankejohtaja tuo kokemusta ja sujuvuutta hankkeiden läpivientiin auttamalla asiakasorganisaation asiantuntijoita keskittymään liiketoimintaa parhaiten tukeviin tehtäviin​

 

Ota yhteyttä